HĐND tỉnh Bình Dương Khóa IX - một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Bài cuối: Gắn bó chặt chẽ với cử tri 

Xem với cỡ chữ
Chú trọng các giải pháp TXCT và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, đối thoại với Nhân dân để tăng cường mối quan hệ gắn bó với cử tri và Nhân dân; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử qua việc triển khai phần mềm Điều hành của HĐND tỉnh được phát triển trên nền thiết bị di động thông minh vào sử dụng bước đầu (APP)… Là những điểm nhấn trong hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021, cũng là kinh nghiệm hay cho Thường trực HĐND tỉnh Khóa X.

Đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng, để tăng cường mối liên hệ “máu thịt” với cử tri, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động TXCT tiếp tục được tăng cường. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện cùng TXCT. Qua đó, tạo được sự gắn bó, tin tưởng của cử tri đối với 2 cấp HĐND. Hoạt động TXCT được tổ chức rộng khắp, các buổi TXCT được truyền hình đưa tin và truyền thanh trực tiếp; dành nhiều thời gian cho cử tri phát biểu ý kiến.

Đặc biệt, để các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri sớm được trả lời, giải quyết thỏa đáng, hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh rà soát kết quả giải quyết của UBND tỉnh và các ngành liên quan; đồng thời, khảo sát thực tế và làm việc với một số địa phương nắm tình hình, xây dựng báo cáo thẩm tra phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Điển hình, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa IX, bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết những nội dung tồn đọng, Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Khi tiếp nhận các kiến nghị có nội dung lớn, cần sự phối hợp của nhiều sở ngành, lĩnh vực, UBND tỉnh cần phân công cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính giải quyết; đồng thời, nghiên cứu ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do HĐND tỉnh chuyển đến.

Nhờ những nỗ lực đó, 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ đã được UBND và các ngành chức năng xem xét, trả lời, trong đó đã giải quyết xong trên 80%.

Bên cạnh đó, hoạt động đối thoại trực tiếp với Nhân dân cũng được chú trọng. Điển hình, năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp của Chủ tịch HĐND tỉnh với Nhân dân thành phố Dĩ An về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Dĩ An nói riêng. Hội nghị đã tiếp nhận 16 ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến các vấn đề về: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nhất là đối với thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng; việc khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Các vấn đề người dân đặt ra đã được trả lời trực tiếp. Sau Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh để tăng cường giải quyết trên thực tế.

Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 ứng dụng công nghệ thông tin trong biểu quyết nghị quyết của kỳ họp

Ảnh: H. Lê 

Tiếp tục phát huy hiệu quả công nghệ thông tin

Một điểm nhấn trong hoạt động HĐND tỉnh Bình Dương Khóa IX đó là, nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai phần mềm Điều hành của HĐND tỉnh được phát triển trên nền thiết bị di động thông minh vào sử dụng bước đầu (APP), giúp theo dõi, tra cứu việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo; cung cấp tài liệu kỳ họp, phiên họp không giấy; cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động giám sát; cung cấp các văn bản, tài liệu phục vụ cho hoạt động của đại biểu; thực hiện biểu quyết tại kỳ họp. Phần mềm điều hành này đồng thời có sự kết nối dữ liệu với Trang thông tin điện tử tổng hợp nên đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND và các cơ quan của HĐND tỉnh khai thác, chia sẻ tra cứu thông tin, dữ liệu và thực hiện biểu quyết điện tử tại kỳ họp.

Trên cơ sở những hiệu quả thiết thực mang lại, việc tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động của HĐND chắc chắn sẽ được Thường trực HĐND tỉnh Khóa X chú trọng thực hiện để mang lại những hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, việc tăng cường đại biểu chuyên trách, nhất là việc bố trí cả Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách là một yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng các hoạt động, nhất là trong thẩm tra giám sát. Tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được tổ chức, HĐND một số địa phương cũng đã đặc biệt quan tâm nhân sự các Ban HĐND - “công xưởng” trong các hoạt động của HĐND, nhất là việc bố trí Trưởng ban hoạt động chuyên trách. Đây chắc chắn cũng sẽ là nội dung được đặc biệt quan tâm tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

 

NGUYỄN NHẬT