Hoạt động của HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài cuối: Đủ số lượng, tăng chất lượng 

Xem với cỡ chữ
Thực tiễn hoạt động của không chỉ của HĐND tỉnh Ninh Thuận cho thấy, việc bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng của đại biểu chuyên trách là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Cùng với đó, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh cần bám sát, thực hiện đúng, đủ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chủ động ban hành các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, triển khai thực hiện sáng tạo và quyết liệt hơn sẽ nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Trên 95% kiến nghị của cử tri được giải quyết

Cùng với thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát, việc đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT để tăng cường mối liên hệ “máu thịt” giữa đại biểu và cử tri được Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ này đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở nhìn nhận đúng thực tế, nhiều giải pháp đã được đề ra như: Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan HĐND, UBND, UBMTTQVN; Thường trực HĐND các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về TXCT; Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp chủ động phối hợp, rà soát, xem xét, kiến nghị đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả TXCT, tiếp công dân. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các văn phòng trong việc sắp xếp, bố trí lịch công tác, bảo đảm thuận lợi về thời gian TXCT.

Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT, tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 ẢNH ĐỔNG LẮM
Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT, tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021
Ảnh: ĐỔNG LẮM

Trước và sau các đợt TXCT, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, rà soát, phân loại, tổ chức khảo sát các vấn đề cụ thể, từ đó có kiến nghị đôn đốc việc giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền. Nhất là những vấn đề bức xúc, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân như: Công tác quản lý đất đai; thúc đẩy phát triển kinh tế năng lượng tái tạo; khám, chữa bệnh bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Cụ thể, thực hiện Đề án phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh trở thành Bệnh viện hạng I, quy mô 1000 giường; đẩy nhanh tiến độ dự án nước sinh hoạt của trên 80 hộ dân tại thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, đã kịp thời cung cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân; có phương án giải quyết việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 22 hộ dân khu dân cư Cảng Cà Ná, huyện Thuận Nam; giải quyết hoán đổi đất tại khu dân cư Cầu Quằn - Cà Ná (hơn 10 năm cử tri kiến nghị); đẩy nhanh việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Điện mặt trời 450MW khẩn trương, kịp thời, đôn đốc thực hiện khẩn trương các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu…

Cùng với TXCT trước, sau các kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận phối hợp tổ chức TXCT chuyên đề “Nhân dân và Chính quyền đồng hành triển khai Dự án xây dựng Hồ chứa nước Sông Than” tại xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn. Đây là dự án phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng Nhân dân, được Ban Thường vụ tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xác định là công trình trọng điểm giai đoạn 2018 - 2020. Để Nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ trước mắt và lâu dài, việc tổ chức TXCT chuyên đề nhằm tạo đồng thuận cao trong quá trình thu hồi đất thực hiện dự án đúng tiến độ là nhiệm vụ cần thiết và khẩn trương.

Điểm đáng mừng, điều cử tri mong đợi là trên 95% kiến nghị của cử tri đã được giải quyết.

Nâng cao trình độ, tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, số lượng đại biểu các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận được sắp xếp lại, Tổ đại biểu HĐND tỉnh giảm từ 12 tổ thành 7 tổ theo đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố (7 huyện, thành phố) và chỉ định các tổ trưởng là đại biểu HĐND tỉnh, bí thư các huyện, thành phố hoạt động không chuyên trách; tổ phó là đại biểu HĐND chuyên trách. Mô hình này tạo thuận lợi hơn cho công tác TXCT, phối hợp đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, nhất là các vấn đề tại địa bàn thuộc thẩm quyền cấp huyện, xã.     

Những kết quả tích cực trong hoạt động của HĐND tỉnh Ninh Thuận có nguyên nhân quan trọng trước hết từ hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ này được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Cùng với đó là sự quan tâm của Đảng với tổ chức, hoạt động của HĐND, điển hình là việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp; nỗ lực tích cực, trách nhiệm của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh; sự tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc...

Tuy nhiên, số đại biểu hoạt động chuyên trách có biến động, khuyết vào năm cuối nhiệm kỳ. Một số đại biểu HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách chưa dành thời gian thỏa đáng theo quy định để tham gia các hoạt động của HĐND... Dẫn đến việc ban hành nghị quyết HĐND có chính sách chưa sát thực tiễn, chưa bảo đảm các nguồn lực nên tính khả thi không cao. Một số phiên chất vấn hiệu quả chưa cao; việc tổ chức các phiên giải trình giữa hai kỳ họp chưa thường xuyên; hiệu lực, hiệu quả giám sát, có cuộc chất lượng chưa cao; việc giải quyết kiến nghị của cử tri có việc còn chậm, chưa dứt điểm.

Kinh nghiệm cho thấy, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về tổ chức, hoạt động của HĐND, nhất là trong công tác lãnh đạo bảo đảm số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu, nâng cao trình độ, tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu. Việc bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng của đại biểu chuyên trách là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Cùng với đó, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh cần bám sát thực hiện đúng, đủ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chủ động ban hành các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp và triển khai thực hiện sáng tạo và quyết liệt hơn; kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng.

THẢO YẾN