Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài cuối:Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Xem với cỡ chữ
​​​​​​​Mặc dù kết quả giải quyết kiến nghị cử tri cơ bản bảo đảm kịp thời; ngành chức năng đã kiểm tra thực địa, các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp chặt để giải quyết những nội dung liên quan đến trách nhiệm chung, phạm vi rộng, tuy nhiên vẫn còn những kiến nghị chính đáng cần quan tâm giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị UBND tỉnh thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đối với các kiến nghị đang được triển khai, kiến nghị của các kỳ họp trước chưa được giải quyết dứt điểm.

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận việc UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết 73/73 kiến nghị và 4/4 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 14.7.2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9. Kết quả giải quyết cơ bản bảo đảm kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định pháp luật và đúng nội dung cử tri quan tâm phản ánh; việc ứng dụng công nghệ thông tin (Hue -S) tiếp tục phát huy tác dụng trong việc nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị cử tri quan tâm phản ánh. Quá trình giải quyết, đã kiểm tra thực địa, các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp chặt để giải quyết những nội dung liên quan đến trách nhiệm chung, phạm vi rộng. Các kiến nghị được giải quyết đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, góp phần tạo niềm tin của người dân, ổn định tình hình và trật tự xã hội.

Nhiều nội dung cần quan tâm giải quyết

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những nội dung cần tiếp tục quan tâm giải quyết. Cụ thể: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Nhân dân tích cực hưởng ứng, nhất là các hộ dân hiến đất để mở rộng làm đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, trên thực tế lại chưa có chính sách để miễn, giảm cho các hộ dân tự nguyện hiến đất khi làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thay đổi về diện tích, hiện trạng nên phải đo đạc lại và nộp phí.

Hiện nay, diện tích đất trồng lúa ven phá do bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nên sản xuất không có hiệu quả. Người dân có nguyện vọng xin chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và tránh lãng phí quỹ đất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi còn nhiều bất cập về mặt cơ sở pháp lý. Bên cạnh đó, công tác phối hợp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do ách tắc dòng chảy ở đầu sông Bạch Yến và tình trạng bèo lục bình trôi dạt trên diện rộng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đến sống người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác; khai thác đất làm san lấp, xử lý một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong cụm công nghiệp tại Thủy Phương cử tri phản ánh qua nhiều kỳ họp nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm và một số kiến nghị kéo dài nhiều năm vẫn chưa được giải quyết.

Dự án nạo vét, gia cố khắc phục tình trạng bồi lấp cửa biển Lạch Giang tại thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc đã được đầu tư 6,6 tỷ đồng năm 2017 để nạo vét nay lại tiếp tục bồi lấp làm ảnh hưởng lưu thông tàu thuyền ra biển. Việc hỗ trợ 50% giá trị còn lại của việc thu hồi đất do xây dựng công trình thủy điện A Lưới đã kéo dài 12 năm chưa được giải quyết dứt điểm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại làng Thanh niên lập nghiệp xã Hương Phong, huyện A Lưới từ năm 2019, đến nay vẫn chưa trình HĐND tỉnh thông qua.

Một buổi phối hợp TXCT của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đơn vị huyện Phú Vang và Tổ đại biểu HĐND huyện

Giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng

Để nâng cao chất lượng, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của cử trị, Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị UBND tỉnh Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đối với các kiến nghị đang được tổ chức triển khai thực hiện và các kiến nghị của các kỳ họp trước chưa giải quyết dứt điểm.

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri. Đó là việc chỉ đạo các ban ngành nghiên cứu, xây dựng chính sách miễn, giảm phí đo đạc và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân tự nguyện hiến đất trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp mới cho làng Thanh niên lập nghiệp huyện A Lưới. Rà soát, tổng hợp và có ý kiến đề xuất với Bộ NN và PTNT sớm điều chỉnh các quy định về việc chuyển đổi diện tích đất trồng lúa ven phá do bị nhiễm mặn, nhiễm phèn sang nuôi trồng thủy sản để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và tránh lãng phí quỹ đất; chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá và dự báo tình trạng bồi lấp cửa Lạch Giang tại thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh và có giải pháp chống bồi lấp, bảo đảm việc lưu thông tàu thuyền ra biển.

Thường trực HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh việc UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt và giải quyết các kiến nghị cử tri quan tâm phản ánh qua ứng dụng công nghệ thông tin (Hue-S). Đồng thời, phổ biến, thông tin kịp thời các kiến nghị trên địa bàn đã được UBND tỉnh và các ngành giải quyết để cử tri an tâm, không tiếp tục kiến nghị.

HÀ VĂN