Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn, thông báo kết luận

Bài cuối: Bảo đảm tính khả thi, thời hạn hoàn thành 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, tăng cường công tác phối hợp, ưu tiên nguồn lực để triển khai thực hiện, giải quyết dứt điểm các nội dung, công việc chưa hoàn thành; rà soát việc phân công, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các đơn vị liên quan… Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng cũng nhấn mạnh yêu cầu đánh giá tác động của chính sách chi tiết, toàn diện, dự kiến nguồn lực sát với thực tế để bảo đảm chất lượng triển khai; nghiên cứu, thảo luận sâu hơn nữa để các nội dung kết luận có tính khả thi, thời hạn hoàn thành cụ thể.

Đánh giá tác động, dự kiến nguồn lực sát với thực tế

Từ kết quả giám sát cho thấy, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn của HĐND thành phố và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố, yêu cầu đặt ra trước hết đối với Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành các nghị quyết của HĐND thành phố, trong đó có các nghị quyết quy phạm pháp luật. Theo đó, cần bảo đảm thực hiện đầy đủ các bước xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quá trình xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật, cần đánh giá tác động của chính sách một cách chi tiết, cụ thể và toàn diện; dự kiến nguồn lực sát với thực tế để bảo đảm chất lượng triển khai tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết được HĐND thành phố thông qua.

Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng giám sát thực tế tại Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm và Trạm trung chuyển xe buýt liền kề Đà Nẵng - Quảng Nam tại Hòa Vang

Bên cạnh duy trì và tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ, cần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và giải trình giữa các kỳ họp, chú trọng giám sát theo chuyên đề; tăng cường theo dõi, đôn đốc, rà soát kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn của HĐND thành phố và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố hoàn thành trong năm. Đồng thời, nghiên cứu, thảo luận sâu hơn nữa để các nội dung kết luận của Thường trực HĐND thành phố có tính khả thi và có thời hạn hoàn thành cụ thể. Bên cạnh đó, cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ thành phố và phát huy vai trò chỉ đạo, điều hòa đối với hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố trong giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn của HĐND thành phố và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố.

Nâng cao hơn nữa sự phối hợp, trách nhiệm, chất lượng giám sát của các Ban, các đại biểu chuyên trách trong thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố theo từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách; theo đuổi, giám sát đến cùng việc triển khai thực hiện các vấn đề cấp thiết của thành phố đã được đưa vào nghị quyết, thông báo kết luận; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đối với các vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm qua thực tiễn giám sát để cùng với chính quyền tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai; kịp thời đề xuất với HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung những nội dung, cơ chế, chính sách mà qua giám sát thực tế phát hiện chưa phù hợp, thiết thực. Các Tổ đại biểu HĐND thành phố phân công trách nhiệm cho từng thành viên để thường xuyên giám sát, đôn đốc, chất vấn việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố. Nhất là tiến độ, kết quả triển khai thực hiện để kịp thời phản ánh cơ quan chức năng xử lý những vấn đề phát sinh.   

Thường trực HĐND thành phố kiến nghị Đoàn ĐBQH thành phố duy trì công tác phối hợp giám sát, yêu cầu UBND thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh, đề xuất với Quốc hội để có những cơ chế, chính sách giúp thành phố tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên thường xuyên theo dõi, kịp thời phản ánh và góp ý để giúp HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng giám sát.

Dứt điểm các nội dung chưa hoàn thành

Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, tăng cường phối hợp, ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện, giải quyết dứt điểm đối với các nội dung, công việc theo nghị quyết, cam kết chất vấn của HĐND và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố chưa hoàn thành.

Rà soát việc phân công, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các đơn vị liên quan trong thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn của HĐND và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố; tăng cường kỷ cương hành chính, vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương.

Cùng với đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành tăng cường và nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý nhà nước; chủ động phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn các địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn của HĐND thành phố và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố ngày càng đạt hiệu quả tích cực.

LÊ THẢO