IPU và nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của phụ nữ trong chính trị

Hướng tới một nửa thế giới chính trị là phụ nữ 

Xem với cỡ chữ
2019 là năm đánh dấu kỷ niệm 40 năm Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) - khuôn khổ toàn cầu về quyền bình đẳng giữa nam và nữ. IPU đã sử dụng dịp này để đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì bình đẳng giới trong chính trị và đưa ra mục tiêu tham vọng hơn bao giờ hết: 50% phụ nữ trong các tổ chức chính trị.

Mục tiêu có thể thực hiện được

Để hướng tới mục tiêu trên, IPU đã hợp tác với Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ, kêu gọi cam kết tập thể và nỗ lực lớn hơn để đạt được tỷ lệ 50/50 trong chính trị vào năm 2030. Mục tiêu này không quá tham vọng bởi ngày càng có nhiều quốc gia hướng tới, một phần nhờ những nỗ lực của IPU; số lượng nghị viện đơn viện, nơi phụ nữ nắm giữ ít nhất 40% số ghế đã tăng từ 15 trong năm 2018 lên 22 vào năm 2019. Và 6 quốc gia có nữ Chủ tịch Quốc hội lần đầu tiên vào năm 2019. Phụ nữ cũng đã chiếm tới 49% trong tất cả các nhóm do IPU tổ chức vào năm 2019.

Thông qua các ấn phẩm và dữ liệu hàng đầu của mình, IPU tiếp tục xây dựng kiến ​​thức và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự tham gia của phụ nữ trong quốc hội. Dữ liệu của IPU về phụ nữ trong quốc hội được trích dẫn dưới dạng tài liệu tham khảo trên các phương tiện truyền thông hàng đầu như The Economist hoặc The Washington Post hoặc các báo cáo có ảnh hưởng từ các tổ chức quốc tế như Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Nguồn: ITN

Hỗ trợ các sáng kiến ​​quốc gia và khu vực

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, IPU đã chứng kiến ​​sự thay đổi mang tính xây dựng trong cuộc tranh luận về hạn ngạch bầu cử giới. Các nghị sĩ từ các đảng phái chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia một hội thảo của IPU về thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ, đã nhất trí rằng cần có các biện pháp đặc biệt tạm thời để khắc phục những trở ngại trong bầu cử mà phụ nữ phải đối mặt.

Tại Mali, IPU đã giúp xác định và giải quyết các kẽ hở trong luật mới quy định hạn ngạch 30% phụ nữ ở tất cả các vị trí ra quyết định. IPU đã giúp các nghị sĩ phân tích tác động của việc sửa đổi Hiến pháp đối với việc thực hiện hạn ngạch 30% đối với phụ nữ.

Sự ủng hộ của IPU đối với Quốc hội Benin đã được đền đáp vào năm 2019 khi Quốc hội nước này nhất trí thông qua một điều khoản hiến pháp mới cho phép ban hành luật để thúc đẩy quyền đại diện của phụ nữ trong quá trình ra quyết định.

Ở khu vực Thái Bình Dương, nơi sự tham gia của phụ nữ vào Quốc hội thấp nhất thế giới, IPU đã giúp mở ra không gian đối thoại giữa các nghị sĩ nam và nữ từ khắp khu vực, tại đây, tất cả đã nhất trí với chiến lược chung, bao gồm cả việc thông qua luật về quyền tiếp cận công bằng cho phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và kêu gọi các đảng phái chính trị sửa đổi nội quy của họ để tuyển thêm các ứng viên nữ.

Trao quyền và bảo vệ các nữ nghị sĩ

IPU tự hào đã hỗ trợ Quốc hội Djibouti tổ chức các cuộc họp kín của nữ nghị sĩ. Tại Namibia, hai cuộc họp kín của các nữ nghị sĩ đã hợp nhất nhằm phối hợp tốt hơn và mở rộng quy mô hành động của họ tại hai viện của Quốc hội. Các nghiên cứu tiên phong của IPU về bạo lực đối với phụ nữ trong quốc hội  cũng đã được giới thiệu tại hơn 20 hội nghị và cuộc họp quốc tế bao gồm cả Liên Hợp Quốc và Quốc hội Mỹ. Ở Kenya, một cuộc họp kín về giới đã được tổ chức nhằm đẩy mạnh cải cách pháp luật vì bình đẳng giới.

Trong năm 2019, 7 quốc gia đã yêu cầu IPU giúp đỡ trong việc giải quyết bạo lực đối với phụ nữ trong Quốc hội hoặc các đảng phái chính trị (Iceland, Ireland, Đức, Kenya, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh).

Kế hoạch hành động của IPU cho các nghị viện nhạy cảm về giới tiếp tục giúp các nghị viện thay đổi nhận thức và hành động. Năm 2019, IPU đã hỗ trợ đánh giá về giới của Quốc hội Colombia và Serbia. Với sự hỗ trợ của IPU, các cơ quan của Quốc hội Colombia đã hành động để cải thiện môi trường làm việc cho phụ nữ trong Quốc hội, bao gồm một chiến dịch mang tên Congreso En Igualdad (Quốc hội bình đẳng) nhằm nâng cao nhận thức của các nghị sĩ cũng như công chúng về sự cần thiết phải tăng cường bình đẳng giới trong các cơ quan đại diện, trong lực lượng lao động và hoạch định chính sách.

Ở Serbia, đánh giá về giới đã cho thấy các nữ nghị sĩ ngày càng đóng vai trò nổi bật ở Quốc hội nước này. Kết quả của những đánh giá trên đã thúc đẩy Quốc hội Serbia sửa đổi luật bầu cử để đưa ra hạn ngạch tối thiểu là 40% ứng cử viên nữ trong danh sách bầu cử Quốc hội và hội đồng địa phương.

Vũ Quỳnh