Nhìn lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

Bài 4: Công tác cán bộ phải đi trước một bước 

Xem với cỡ chữ
Từ thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn, một trong những bài học kinh nghiệm được Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố Hải Phòng rút ra là công tác cán bộ phải đi trước một bước. Theo đó, phải chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về nhân sự; hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đúng số lượng, cơ cấu thành phần; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên và ngăn chặn tiêu cực trong vận động bầu cử.

Xác định rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp

Theo UBBC thành phố Hải Phòng, điều kiện tiên quyết để quyết định thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn chính là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao, quyết liệt, cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử ở từng giai đoạn cụ thể; sự chủ động của cấp ủy chính quyền, các tổ chức phụ trách bầu cử, xác định rõ trách nhiệm từng cấp, từng đơn vị, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen cho các tập thể - ẢNH HOÀNG TÙNG (1)
Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử thành phố Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen cho các tập thể
Ảnh: HOÀNG TÙNG

Chủ động chuẩn bị cho cuộc bầu cử từ sớm thông qua việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đồng thời nghiên cứu, tham khảo lại các hồ sơ, tài liệu bầu cử trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nắm chắc các quy định của Luật Bầu cử, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; hướng dẫn sâu về nghiệp vụ công tác bầu cử; tổ chức tốt công tác tập huấn ngày bầu cử từ quận, huyện đến các Tổ bầu cử giúp cho cuộc bầu cử thành công, không vi phạm luật, không phải bầu lại. Chủ động chuẩn bị thật tốt các điều kiện, cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử; cấp kinh phí bầu cử sớm để tạo sự chủ động cho các địa phương, đơn vị, quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về cơ sở vật chất.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh: Công tác cán bộ phải đi trước một bước. Theo đó, quy định về giảm 1 Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 đã được Thành ủy quan tâm, chỉ đạo ngay từ khi sắp xếp, bố trí phương án nhân sự đại hội, bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng; duyệt phương án nhân sự đại hội gắn với phương án nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kịp thời ban hành chính sách động viên, khuyến khích đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử có nguyện vọng nghỉ hưu sớm; tạo sự ổn định, thống nhất trong công tác cán bộ.

Cùng với đó, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về nhân sự, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử phù hợp đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu, nâng cao chất lượng đại biểu, có số dư đúng luật. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử bảo đảm đúng dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần; làm tốt việc lập danh sách ứng cử viên theo đơn vị bầu cử bảo đảm được cơ cấu về số đại biểu được bầu, tính đại diện của các lĩnh vực, các tầng lớp, sự bình đẳng, khách quan đối với các ứng cử viên. Hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phải được chỉ đạo tốt, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên và ngăn chặn tiêu cực trong vận động bầu cử.

Đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị, tố cáo

Cũng theo kinh nghiệm của UBBC thành phố Hải Phòng, cần thành lập sớm các tổ chức phụ trách công tác bầu cử (UBBC, Ban bầu cử, Tổ bầu cử) để triển khai sớm các nhiệm vụ, quyền hạn. Lựa chọn các thành viên có kinh nghiệm, năng lực tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử, đặc biệt là các Tổ bầu cử, bên cạnh lựa chọn người có kinh nghiệm phải bổ sung đội ngũ trẻ, có năng lực để việc kiểm phiếu nhanh, chính xác. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử, đặc biệt là bồi dưỡng nghiệp vụ ngày bầu cử cho các thành viên Tổ bầu cử.

Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát bầu cử. Hình thức kiểm tra thiết thực, phù hợp trong đó chú trọng tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở, tại các khu vực bỏ phiếu, tập trung cao cho kiểm tra trước ngày bầu cử và tăng cường giám sát ngày bầu cử, kịp thời phát hiện, bổ khuyết, chấn chỉnh những vi phạm, giải quyết kịp thời vướng mắc; khắc phục những hạn chế, thiếu sót từ các Tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri về bầu cử và người ứng cử, phải làm tốt công tác giải quyết những bức xúc nổi cộm ở địa phương; tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, liên quan đến bầu cử và người ứng cử của cấp ủy, chính quyền địa phương. "Song song với thực hiện nhiệm vụ bầu cử, phải chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, làm cho Nhân dân tin tưởng, phấn khởi đi bầu cử" - Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

PHƯƠNG NGUYÊN