Nhìn lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Bài 3: Xây dựng Website tuyên truyền về bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Điểm mới nổi bật trong công tác thông tin tuyên truyền bầu cử của thành phố Hải Phòng đó là việc Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố đã xây dựng Website tuyên truyền về bầu cử, là kênh thông tin chính thống thu hút hàng ngàn lượt người truy cập mỗi ngày. Mọi người dân sử dụng thiết bị di động có thể truy cập website để tìm hiểu thông tin về người ứng cử ĐBQH Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 mọi lúc, mọi nơi. Theo UBBC thành phố, đây là cách làm mới, sáng tạo, tạo hiệu quả tích cực, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, công khai minh bạch thông tin phục vụ người dân.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử Trần Lưu Quang trao thưởng cho các Ban bầu cử
Ảnh: Hoàng Tùng

Tìm hiểu thông tin về người ứng cử mọi lúc, mọi nơi

Quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng có những điểm đổi mới như: Quyết liệt, chủ động tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhiều việc vượt trước mốc thời gian so với luật định, xây dựng kế hoạch chi tiết về cuộc bầu cử, hướng dẫn sớm cho các địa phương, đơn vị; nêu cao trách nhiệm của cơ quan thường trực; phân chia đơn vị bầu cử hợp lý, phù hợp với thực tế về các điều kiện thuận lợi, khó khăn; sắp xếp các ứng cử viên về các đơn vị bầu cử bảo đảm dân chủ, công bằng cho mỗi ứng cử viên; nắm chắc, sâu sát diễn biến dư luận xã hội, xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Văn Tùng: Điểm mới nổi bật trong công tác thông tin tuyên truyền bầu cử đó là việc UBBC thành phố đã xây dựng Website tuyên truyền về bầu cử, là kênh thông tin chính thống và thu hút được đông đảo lượng người theo dõi và cập nhật. Website tuyên truyền bầu cử đã đăng tải hơn 400 tin bài hoạt động bầu cử của thành phố và các địa phương; 68 văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, 72 video tuyên truyền bầu cử, 88 câu hỏi - đáp về bầu cử, 31 điểm báo, ảnh, thông tin của 949 ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố và các quận, huyện; đăng tải chương trình hành động của các ứng cử viên.

Website đã thu hút hàng ngàn lượt người truy cập mỗi ngày, đóng góp hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn thành phố. Mọi người dân sử dụng thiết bị di động có thể truy cập website để tìm hiểu thông tin về người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp ở mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải đến các điểm niêm yết thông tin người ứng cử. Đây là cách làm mới, sáng tạo, tạo hiệu quả tích cực phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, công khai minh bạch thông tin phục vụ người dân - Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

Hay điểm mới trong công tác thông tin, báo cáo trong ngày bầu cử đó là việc tiếp nhận các thông tin về tiến độ cử tri đi bầu và tình hình chung công tác bầu cử được thực hiện qua phần mềm do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng sử dụng Hệ thống mạng nội bộ của Thành ủy. Qua đó, giúp cho việc thông tin, báo cáo được chính xác, kịp thời, thuận tiện cho các địa phương, đồng thời bảo đảm tính bảo mật, an toàn thông tin.

Theo UBBC thành phố Hải Phòng, công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử phải đặc biệt coi trọng cả về bề nổi và chiều sâu, tuyên truyền đúng, trúng, dưới nhiều hình thức, sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân; tập trung cao điểm tuyên truyền ở thời điểm gần ngày bầu cử. Cần chú ý tuyên truyền rộng rãi về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của ứng cử viên để Nhân dân, cử tri nắm bắt rõ thông tin về ứng cử viên để có sự lựa chọn đúng; bên cạnh tuyên truyền còn phải chú ý cả đến việc nắm bắt dư luận xã hội, tình hình cử tri để có những định hướng đúng đắn cho cuộc bầu cử.

Tổ chức nhiều cuộc mạn đàm về tiểu sử ứng cử viên

Ngoài các điểm mới nổi bật trên, công tác tổ chức hội nghị TXCT với các ứng cử viên được tổ chức chu đáo; việc tuyên truyền về ứng cử viên qua các buổi TXCT, qua vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có sức lan tỏa rộng; có nhiều cuộc tổ chức mạn đàm về tiểu sử ứng cử viên, giúp cử tri hiểu về ứng cử viên và có sự lựa chọn sáng suốt, dân chủ.

Việc hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử cụ thể, sát thực, có sự đổi mới về cách thức hướng dẫn, tập huấn, triển khai tổ chức tập huấn sâu rộng đến tận Tổ bầu cử, giúp cho việc thực hiện nghiệp vụ bầu cử tại các Tổ bầu cử thuận lợi, ít sai sót. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhờ có sự hướng dẫn kịp thời, cụ thể công tác tổ chức ngày bầu cử đã diễn ra thành công, bảo đảm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Công tác kiểm tra bầu cử và giám sát ngày bầu cử được tăng cường và đặc biệt quan tâm, kịp thời chấn chỉnh những vướng mắc, khó khăn, đặc biệt đã giải quyết tốt những phát sinh xảy ra trong thời điểm cận ngày bầu cử.

Với tất cả nỗ lực trên, tỷ lệ cử tri Hải Phòng đi bầu cử đạt 99,78% (cao hơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 0,31%); tỷ lệ phiếu hợp lệ đạt cao ở cả 4 cấp (đạt 99,39%, cao hơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 0,47%); cán bộ chủ chốt của Trung ương và thành phố trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao; bầu đủ số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố, quận, huyện; không phải bầu lại, bảo đảm được cơ cấu đại biểu, chất lượng đại biểu HĐND thành phố được nâng lên đáng kể so với nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Văn Tùng thông tin.

PHƯƠNG NGUYÊN