Hoạt động của HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài 2: Trách nhiệm qua giám sát 

Xem với cỡ chữ
Cùng với những quyết sách thiết thực và khả thi, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Dương từ đầu nhiệm kỳ đến nay từng bước được đổi mới, đi vào thực chất, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đại biểu qua việc đưa ra chất vấn những vấn đề đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm; qua tích cực theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau giám sát để nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân.

Trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân

Là một hình thức giám sát trực tiếp hiệu quả được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường lệ được Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương bố trí thời gian từ 0,5 - 1 ngày. Qua 32 đợt chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh và 15 giám đốc các sở từ đầu nhiệm kỳ tới nay có thể thấy, nội dung chất vấn thể hiện được trách nhiệm của đại biểu, có sự chọn lọc những vấn đề bức xúc để làm rõ trách nhiệm ngành hữu quan và giải pháp, lộ trình khắc phục. Lãnh đạo UBND và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm trong trả lời; có phân tích các nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế, qua đó nhìn nhận trách nhiệm của mình và cam kết khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận, xác định trách nhiệm của UBND trong tiếp tục tập trung chỉ đạo, quản lý điều hành trong thời gian tiếp theo nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn đối với các lĩnh vực được cử tri quan tâm. Chủ tịch HĐND đề nghị lãnh đạo UBND và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời chất vấn tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quản lý trên các lĩnh vực liên quan nội dung chất vấn để tạo chuyển biến tích cực hơn trên thực tế, đáp ứng được sự kỳ vọng của đông đảo cử tri và đại biểu.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - kỳ họp thường lệ cuối nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Qua những nội dung chất vấn, có thể nhận ra tinh thần trách nhiệm của đại biểu trước cử tri và tâm huyết đóng góp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trên cơ sở bám sát thực tiễn, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu kỳ họp, thông qua các câu hỏi rõ ý, đúng trọng tâm, đại biểu đã chuyển tải những vấn đề có tính thời sự, thực tiễn thành những nội dung chất vấn liên quan thiết thực đến đời sống của Nhân dân. Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên UBND tỉnh đã trả lời khá rõ những vấn đề đại biểu đặt ra. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt UBND tỉnh phát biểu làm rõ thêm các nội dung đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Giám đốc sở trả lời chất vấn. Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng quan tâm thực hiện những nội dung trọng tâm để hậu chất vấn và trả lời chất vấn là những chuyển biến tích cực trên thực tế - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã tổ chức 1 phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức 2 phiên họp giải trình về: Tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017; việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Qua phiên giải trình, các cá nhân đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước và địa phương đã nhìn nhận, đánh giá khách quan những bất cập, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng thời, thống nhất trao đổi, đưa ra các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương họp phiên thường kỳ thứ 43

Ảnh: Thùy Trang 

Chú trọng đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát

Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp được Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh Bình Dương chú trọng thực hiện. Không chỉ dừng lại ở các con số: 51 đoàn giám sát chuyên đề; 8 đợt giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện 9 đợt giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… Phạm vi giám sát luôn mở rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế. Nội dung giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề thực tế xã hội quan tâm, tập trung vào nhiều lĩnh vực, vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Đặc biệt, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau giám sát được các cơ quan HĐND quan tâm thực hiện thường xuyên, trong đó có việc tổ chức tái giám sát để đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Đơn cử, năm 2020, tái giám sát tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương nhận thấy: UBND tỉnh đã tích cực thực hiện các nội dung kiến nghị nên một số công trình được đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, phát huy tác dụng, góp phần giải quyết các nhu cầu bức xúc của địa phương trong quá trình phát triển; đồng thời, công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa 1500 giường cũng được tái khởi động và tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh đã nhấn mạnh 5 tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công và một số tồn tại, hạn chế đối với từng dự án, công trình cụ thể; đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh 8 nội dung liên quan.

Về hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND, Khoản 5, Điều 72 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND quy định “Cơ quan, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện kết luận của Thường trực HĐND; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Thường trực HĐND báo cáo HĐND xem xét, quyết định”. Như vậy, đối với các cơ quan không thực hiện các kiến nghị hoặc thực hiện không đầy đủ các kiến nghị của Thường trực HĐND tại phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND thì thẩm quyền xem xét cuối cùng thuộc về HĐND, tuy nhiên HĐND xem xét thế nào cần có quy định rõ hơn. Bên cạnh đó, thời gian quyết định chương trình giám sát của Thường trực và Ban của HĐND cần phải thống nhất để bảo đảm thực hiện theo đúng quy định.

 

NGUYỄN NHẬT