Hoạt động của HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài 2: Quyết đáp kịp thời 

Xem với cỡ chữ
Với nỗ lực không ngừng, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều đổi mới, hiệu quả ngày càng thiết thực. Đó là việc tăng cường giám sát chuyên đề tại kỳ họp, chất vấn, giải trình, đối thoại giữa hai kỳ họp; chú trọng các kênh khai thác thông tin qua giám sát chuyên đề giữa 2 kỳ họp; theo dõi, giám sát chặt việc thực hiện các lời hứa, cam kết sau chất vấn, kiến nghị sau giám sát… Nhờ vậy, nhiều vấn đề sau giám sát đã được tiếp thu, kịp thời giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Đổi mới hoạt động chất vấn 

Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, ngoài xem xét báo cáo công tác, HĐND tỉnh còn giám sát chuyên đề để tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Long An đã giám sát tại kỳ họp và thông qua 7 nghị quyết chuyên đề về: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư công; xây dựng các khu tái định cư; bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; cải cách hành chính; quản lý các dự án hạ tầng công nghiệp và dân cư; chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

HĐND tỉnh Long An khảo sát công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại TP Tân An
Ảnh: Lê Đức

Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới về chiều sâu, chú trọng chất lượng. Tại mỗi kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, trung bình có từ 5 - 8 đại biểu tham gia với 10 - 15 câu hỏi chất vấn khá sâu sắc, thẳng thắn và thể hiện trách nhiệm liên quan đến những vấn đề được dư luận quan tâm như: Tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng công nghiệp, dân cư đô thị; việc quản lý và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; đầu tư phát triển nông nghiệp; công tác quản lý đất đai, môi trường, cung cấp nước sạch; vấn đề tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác xét xử của ngành tòa án….

Tại phiên chất vấn, người trả lời rõ trách nhiệm, đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể. Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh đều có kết luận cụ thể về thời hạn, kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc đã được đại biểu chất vấn. HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về phiên chất vấn, làm cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh và cử tri giám sát việc triển khai thực hiện. Việc thực hiện các lời hứa, cam kết của người trả lời chất vấn được đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát khá chặt, vì vậy sau chất vấn hoạt động quản lý, điều hành có chuyển biến tích cực hơn. Nhiều vấn đề đã được giải quyết, nổi bật là việc tập trung rà soát quy hoạch, xử lý các dự án chậm triển khai; giải quyết tái định cư; tập trung xử lý các “điểm nóng, điểm đen” về ô nhiễm môi trường... 

Thường trực HĐND tỉnh Long An thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phân công cụ thể các Ban HĐND theo lĩnh vực phụ trách và các Tổ đại biểu theo địa bàn ứng cử chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát, tái giám sát việc cơ quan chức năng giải quyết, trả lời đối với từng kiến nghị của cử tri. Kết quả giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện khá nghiêm túc. Nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc liên quan đến sản xuất nông nghiệp; sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi; việc cung cấp điện phục vụ sản xuất nông nghiệp; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xây dựng trường chuẩn… đã có chuyển biến tích cực, từng bước được xử lý, tháo gỡ và tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Khai thác thông tin giám sát qua nhiều kênh

Trong nhiệm kỳ, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Long An đã tổ chức giám sát đối với 45 chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực. Hình thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng khảo sát nắm thông tin tại cơ sở, kết hợp nghe báo cáo, giải trình của cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm, tìm hiểu khai thác thông tin giám sát qua nhiều kênh. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề được dư luận xã hội và đại biểu HĐND quan tâm, như: Về phát triển đô thị; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hiệu quả ứng dụng của các đề tài, dự án khoa học công nghệ; hoạt động của các hợp tác xã; xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng cơ bản; bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Việc theo dõi, đôn đốc và tái giám sát các cơ quan liên quan thực hiện các kiến nghị sau giám sát được thực hiện thường xuyên, ngày càng chất lượng, hiệu quả. Các kết luận, kiến nghị qua giám sát đã được các cơ quan liên quan tiếp thu, kịp thời giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tăng cường chất vấn, giải trình, đối thoại giữa hai kỳ họp

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Long An đã tổ chức 6 phiên chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND và 1 Chương trình Đối thoại phát trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Nội dung tập trung vào các vấn đề được cử tri kiến nghị, phản ảnh nhiều lần nhưng chậm được giải quyết thuộc các lĩnh vực: Y tế; công tác thụ lý, xét xử, giải quyết các vụ án của Tòa án; điện, nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất ở nông thôn; kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa; đất đai và xây dựng dân dụng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, rà soát, xử lý dự án chậm triển khai.

Các phiên chất vấn, giải trình, đối thoại có sự tham gia tích cực của nhiều đại biểu HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, chính quyền địa phương, cử tri; được thực hiện có nền nếp và ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Qua đó, đã cung cấp nhiều thông tin cần thiết đến cử tri và kiến nghị nhiều vấn đề xác đáng với cơ quan có thẩm quyền. Góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền và thực thi pháp luật ở địa phương.

KIỀU BẢO