Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn, thông báo kết luận

Bài 2: Thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn 

Xem với cỡ chữ
Tuy còn một số tồn tại, hạn chế nhưng nhìn chung, các nội dung trong nghị quyết, cam kết chất vấn của HĐND thành phố và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố đã được UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm đúng thời hạn đề ra, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri thành phố. Các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, bảo đảm đời sống của người dân, các công trình trọng điểm, cấp thiết được ưu tiên triển khai thực hiện.

Nỗ lực lớn của cơ quan điều hành

Kết quả giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đối với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng và các vấn đề cam kết chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy: Đối với 178 nội dung theo nghị quyết của HĐND thành phố, đến thời điểm giám sát, UBND thành phố đã triển khai thực hiện và hoàn thành 134 nội dung (đạt tỷ lệ 75,28%), còn 44 nội dung đang tiếp tục triển khai (chiếm 24,72%).

Trong đó, riêng cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn có 89 nội dung, UBND thành phố đã triển khai thực hiện và hoàn thành 59 nội dung (đạt 66,29%), còn 30 nội dung đang tiếp tục triển khai (chiếm 33,71%). Đối với 316 nội dung theo thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố và các ngành, địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành 283 nội dung (đạt 89,55%), còn 33 nội dung đang tiếp tục triển khai (chiếm 10,45%).

Nhìn chung, các nội dung trong nghị quyết, cam kết chất vấn của HĐND thành phố và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã được UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm đúng thời hạn đề ra, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri thành phố. Các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, bảo đảm đời sống của người dân, các công trình trọng điểm, cấp thiết như: Xử lý ngập úng khu vực lân cận hạ lưu tuyến cống Khe Cạn - Ngã ba Huế; nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 2); nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 2); nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn… luôn được ưu tiên triển khai thực hiện. Đây là nỗ lực rất lớn của UBND thành phố và các sở, ngành, nhất là trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 và bão, lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp về tình hình thực hiện Dự án phát triển bền vững thành phố

Vẫn còn một số nội dung chậm triển khai

Tuy Thường trực HĐND thành phố đã có sự thay đổi trong công tác giám sát với nhiều hình thức giám sát mới, song vẫn chưa đi sâu vào các vụ việc cụ thể bức xúc, nổi cộm; chưa mạnh mẽ, quyết liệt trong đôn đốc triển khai thực hiện để nhiều vụ việc đã đưa vào nhiều nghị quyết của HĐND thành phố, thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố vẫn chưa được triển khai thực hiện, chưa hoàn thành theo tiến độ. Đối với một số vấn đề khó khăn, phức tạp, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố và các địa phương chưa chủ động phối hợp, nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục để hoàn thành theo nghị quyết đề ra. Công tác phối hợp của Thường trực, các Ban HĐND thành phố đối với các đơn vị liên quan có lúc chưa kịp thời, chưa sâu sát.

Đến nay, vẫn còn một số nội dung UBND thành phố và các ngành, địa phương chưa hoàn thành, chậm triển khai, tập trung ở các lĩnh vực như: Tiến độ triển khai các dự án; xử lý đối với các dự án quy hoạch treo, quy hoạch chậm triển khai; các điểm “nóng” về ô nhiễm môi trường; xử lý đối với đất nông nghiệp không sản xuất được; việc thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2.11.2012 của Thanh tra Chính phủ… Một số kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND thành phố chưa được các cơ quan chức năng triển khai khắc phục kịp thời; một số vấn đề thực hiện chưa bảo đảm yêu cầu và không bảo đảm tiến độ hoàn thành theo các nghị quyết của HĐND thành phố, thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố đã ban hành…

Qua giám sát cho thấy, bên cạnh một số công việc có tính chất phức tạp, cần thời gian, nguồn đầu tư lớn và sự phối hợp của nhiều đơn vị như: Hoàn thành việc quy hoạch và phương án giải tỏa dự án Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, xúc tiến đầu tư và sớm Khu công nghệ cao Đà Nẵng; hoàn thành thủ tục thành lập các cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Hòa Nhơn và thực hiện các thủ tục mở rộng Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2); triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp mới…, dịch bệnh, thiên tai cũng đã ảnh hưởng đến việc chậm triển khai thực hiện. Cùng với đó còn có nguyên nhân chủ quan từ đội ngũ cán bộ thực thi, sự chỉ đạo thiếu quyết liệt của người đứng đầu đơn vị, thiếu kiểm tra, đôn đốc của các cơ quan liên quan; chưa chủ động đề xuất xử lý những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc trong triển khai các kết luận giám sát; công tác phối hợp thực hiện giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

LÊ THẢO