Nhìn lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Bài 2: Mạng xã hội - kênh tuyên truyền quan trọng 

Xem với cỡ chữ
Một trong những bài học kinh nghiệm được Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận rút ra qua cuộc bầu cử trên địa bàn là phải đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nòng cốt là các cơ quan thông tin. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, mang yếu tố đặc thù của tỉnh có nhiều thành phần dân tộc và bám sát nội dung theo kế hoạch bầu cử. Đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền qua mạng xã hội, xem đây là một trong những kênh thông tin quan trọng...

Linh hoạt các hình thức tuyên truyền

Theo đánh giá, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra. Đó là, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, cử tri đi bầu đông và đã lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Ninh Thuận là một trong những tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao của cả nước, đạt 99,91% (tăng 0,1% so với cuộc bầu cử năm 2016). Đã bầu đủ số lượng ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; số đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ảnh: UYÊN THU

Trong các yếu tố làm nên thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn, công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả (trên các phương tiện thông tin đại chúng, họp dân, cổ động...), được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm để người dân nắm bắt được mục đích, ý nghĩa, nội dung yêu cầu của cuộc bầu cử và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ khi tham gia bầu cử, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đẩy mạnh và linh hoạt các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử hệ thống truyền thanh cơ sở và qua mạng xã hội Zalo, Facebook...

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, thành viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở; chú trọng vùng sâu, vùng xa với phương châm đi tận ngõ, gõ tận nhà... Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, các địa phương đã chủ động sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn như hệ thống phát thanh lưu động để tuyên truyền công tác bầu cử đến toàn thể người dân.

Chủ động xây dựng kịch bản cụ thể

Trong các bài học kinh nghiệm được rút ra qua cuộc bầu cử lần này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa X, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Đức Thanh nhấn mạnh: Bài học đầu tiên là phải bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ, đồng bộ của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Nhân dân từ tỉnh đến cơ sở và làm tốt công tác vận động quần chúng tích cực tham gia công tác bầu cử. Cùng với đó, phải chủ động xây dựng từng phương án, kịch bản bầu cử cụ thể trên cơ sở dự báo từng tình huống có thể phát sinh để chủ động đề ra phương án ứng phó, xử lý đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện công tác bầu cử của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tổ chức phụ trách bầu cử nhằm phát hiện kịp thời khắc phục những sai sót bảo đảm công tác bầu cử đúng luật.

Đặc biệt, phải đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nòng cốt là các cơ quan thông tin phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động bầu cử. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, tuyên truyền phải mang yếu tố đặc thù của tỉnh có nhiều thành phần dân tộc và bám sát nội dung công việc theo kế hoạch bầu cử để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu và tham gia tích cực. Đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền qua các ứng dụng mạng xã hội, xem đây là một trong những kênh tuyên truyền quan trọng, nhanh nhất, kịp thời nhất để thông tin, định hướng dư luận và tuyên truyền về cuộc bầu cử - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Đức Thanh khẳng định.

Bên cạnh đó, lực lượng công an, quân sự phải tập trung chỉ đạo, triển khai các lực lượng thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác dự báo tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc từ cơ sở; đồng thời có phương án giải quyết các vụ việc mới phát sinh nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử. Kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử để Nhân dân tin tưởng vào chính quyền các cấp.

Chuẩn bị và làm tốt công tác nghiệp vụ phục vụ bầu cử. Trong đó có việc lựa chọn những người tham gia Tổ bầu cử phải có năng lực, kinh nghiệm, sức khỏe và có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là thành viên Tổ bầu cử và cán bộ được trưng tập. Thực tế đã chỉ ra, những địa phương, đơn vị nghiêm túc tiếp thu và thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác bầu cử là những địa phương hoàn thành tốt cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua.

THÁI HÒA