Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn, thông báo kết luận

Bài 1: Nhiều hoạt động giám sát hiệu quả, chất lượng 

Xem với cỡ chữ
Hầu hết các nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có thời hạn hoàn thành cụ thể, hợp lý. Các chủ trương lớn, nhiệm vụ quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đều được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng trong nghị quyết… Cùng với đó, Thường trực, các Ban HĐND thành phố đã giám sát có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường giám sát chuyên đề, đôn đốc việc thực hiện; thường xuyên đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động giám sát hiệu quả, chất lượng.

Đó là điểm nhấn trong báo cáo của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng về kết quả giám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, cam kết chất vấn của HĐND thành phố và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thời hạn hoàn thành cụ thể, hợp lý

Theo đánh giá, các nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời ban hành các chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh; ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đặc biệt, trong năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thành phố Đà Nẵng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, HĐND thành phố đã ban hành một số nghị quyết quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn.

Phiên họp thường kỳ tháng 1.2021 của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng

Thường trực HĐND thành phố ban hành thông báo kết luận sau mỗi phiên họp thường kỳ tháng, phiên giải trình nhằm yêu cầu UBND thành phố và các ngành chức năng có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc và giám sát. Hầu hết các nội dung trong thông báo kết luận liên quan đến các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, có ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân thành phố. Ngoài ra, các nội dung bức xúc, nổi cộm của cử tri, các kiến nghị của công dân được đại biểu HĐND thành phố trực tiếp chất vấn tại các kỳ họp, yêu cầu UBND thành phố và người đứng đầu các sở, ngành liên quan phải trả lời và có cam kết thời gian, tiến độ thực hiện.

Nhìn chung, hầu hết các nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng mong mỏi của cử tri, mỗi nhiệm vụ đều có thời hạn hoàn thành cụ thể, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện. Các nội dung bức xúc, nổi cộm, tồn đọng kéo dài được Thường trực HĐND thành phố rà soát định kỳ và kịp thời có chủ trương thông qua việc ban hành các thông báo kết luận để các đơn vị sớm giải quyết. Các chủ trương lớn, nhiệm vụ quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đều được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng trong nghị quyết, là căn cứ quan trọng để các cấp chính quyền địa phương triển khai thực hiện.

Thường xuyên đổi mới hình thức giám sát

Dựa trên nội dung các nghị quyết đã ban hành, Thường trực, các Ban HĐND thành phố đã giám sát có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường giám sát chuyên đề, chọn những vấn đề quan trọng, những nội dung đã được cam kết tại kỳ họp, có thời hạn hoàn thành cụ thể để tập trung giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Thường trực HĐND thành phố đã thường xuyên đổi mới hình thức giám sát, tổ chức nhiều hoạt động giám sát hiệu quả, chất lượng như: Kiểm tra thực tế, giám sát chuyên đề, tổ chức phiên giải trình, chương trình “HĐND với cử tri”…

Theo đó, các nội dung được chọn tổ chức giám sát thực tế thường gắn với tiến độ công trình, các điểm “nóng”, bức xúc hoặc những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Như: Các điểm “nóng” về môi trường, ngập úng; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đề xuất chủ trương hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án… Thông qua các cuộc giám sát thực tế và làm việc với các ngành, địa phương, Thường trực HĐND thành phố xem xét, kịp thời đưa ra các chủ trương, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai, xử lý các nội dung công việc đạt kết quả, như: Dự án đường Vành đai phía Tây 2 (chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2020); dự án đường Trần Hoành, đường Trần Hưng Đạo nối dài, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn (chỉ đạo hoàn thành trong năm 2020); tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn (chỉ đạo hoàn thành trong quý III. 2020); di dời các tuyến xe buýt liền kề ra khỏi trung tâm thành phố (chỉ đạo hoàn thành trong quý III.2020)…

Trên cơ sở lựa chọn những vấn đề lớn đã được nêu trong nghị quyết để xây dựng chuyên đề giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã triển khai giám sát chuyên đề về: Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị; hoạt động đầu tư công; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, các vấn đề cấp bách được đông đảo cử tri quan tâm luôn được Thường trực HĐND thành phố đưa vào các phiên họp yêu cầu UBND thành phố và Thủ trưởng các ngành chức năng báo cáo, giải trình. Đến nay, đã tổ chức được 14 phiên giải trình nhằm đôn đốc việc chấp hành nghiêm các nghị quyết HĐND thành phố, thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố… Các kiến nghị, kết luận qua giám sát các chuyên đề được UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm liên quan tiếp thu và nghiêm túc triển khai thực hiện.

LÊ THẢO