Nhìn lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp

Bài 13: Thực hiện tốt việc lập danh sách, quản lý cử tri 

Xem với cỡ chữ
Là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu thuộc nhóm cao (99,84%), một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả bầu cử. Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố Cần Thơ đặc biệt chú trọng là thực hiện tốt việc lập danh sách, quản lý cử tri trên địa bàn, nhất là cử tri tạm trú, vắng mặt ở địa phương; cử tri là sinh viên các trường đại học, cao đẳng... Trong ngày bầu cử, cử tri tham gia bỏ phiếu tại các Tổ bầu cử diễn ra liên tục, tuần tự theo thời gian đã được các Tổ bầu cử thông báo nhằm thực hiện tốt việc giãn cách tại các khu vực bỏ phiếu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi tham gia bỏ phiếu bầu cử
Ảnh: Ngọc Quyên

Không vì số lượng, cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Quá trình tổ chức cuộc bầu cử, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần những người ứng cử theo các văn bản hướng dẫn. Trong đó, bảo đảm tỷ lệ cơ cấu về nữ, dưới 40 tuổi, ngoài Đảng, tái cử, dân tộc thiểu số... bảo đảm trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đại diện cho tất cả các thành phần trong xã hội. Cơ cấu kết hợp những người ứng cử bảo đảm theo quy định. Các cơ cấu kết hợp như: Tỷ lệ nữ, ngoài Đảng, dưới 40 tuổi, tái cử đều cao hơn so với quy định, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo phương châm không vì số lượng, cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Công tác tuyên truyền được chia thành từng giai đoạn cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, giai đoạn 1: UBBC thành phố chỉ đạo Tiểu ban Tuyên truyền tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền theo chiều rộng thông qua hình thức cổ động trực quan và các phương tiện thông tin đại chúng góp phần tạo không khí hăng hái, phấn khởi trong Nhân dân về cuộc bầu cử, lồng ghép vào các chương trình thời sự địa phương hàng ngày... Giai đoạn 2, tăng cường tuyên truyền về bầu cử cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tập trung tuyên truyền danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử để cử tri xem xét, lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực xứng tầm nhiệm vụ để bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp...

Chú trọng lập, niêm yết danh sách cử tri

UBBC thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Thực hiện tốt việc lập danh sách, quản lý cử tri trên địa bàn, nhất là cử tri tạm trú, cử tri vắng mặt ở địa phương; cử tri là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng... là một yếu tố quan trọng quyết định kết quả cuộc bầu cử. Theo đó, việc rà soát, lập danh sách cử tri là một trong những nội dung quan trọng luôn được UBBC thành phố quan tâm và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri. Nhất là đối với các địa phương có đông sinh viên, công nhân, người lao động để tránh tình trạng bỏ sót cử tri trong quá trình lập danh sách cử tri.   

UBBC các cấp đã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng thời hạn, một số địa phương niêm yết danh sách cử tri trước thời gian luật định 1 - 2 ngày, có phân loại cử tri theo tiêu chí thường trú, tạm trú để xác định quyền bầu cử của cử tri. Các xã, phường, thị trấn rà soát những người đăng ký thường trú, tạm trú, những người vắng mặt ở địa phương; chỉ đạo các địa phương phối hợp với các trường đại học trên địa bàn để rà soát, xác định số lượng cử tri là sinh viên tham gia bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu ở trường đại học.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBBC thành phố đã chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật danh sách cử tri trong khu cách ly tập trung, khu điều trị. Theo đó, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri, nhất là đối với cử tri ở các trường cao đẳng, đại học, khu công nghiệp, cử tri tạm trú, cử tri là người vãng lai, cử tri đi làm ăn xa mới về địa phương nhằm tránh sai sót trong việc lập danh sách cử tri. Những trường hợp cử tri đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, cơ quan lập danh sách cử tri yêu cầu đại diện hộ gia đình của cử tri (người có uy tín) ký cam kết xác định cử tri không tham gia bỏ phiếu tại địa phương, hoặc đề nghị đại diện hai hộ cận kề của cử tri thông báo cho cử tri biết khi cử tri trở về địa phương có bỏ phiếu tại địa phương trong ngày bầu cử hay không và thông báo cho cơ quan để lập danh sách cử tri theo quy định; các trường hợp này địa phương lập danh sách theo dõi riêng.

Trong ngày bầu cử, cử tri tham gia bỏ phiếu tại các Tổ bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra liên tục, tuần tự theo thời gian đã được các Tổ bầu cử thông báo nhằm thực hiện tốt việc giãn cách tại các khu vực bỏ phiếu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Từ những nỗ lực trên, thành phố Cần Thơ là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu thuộc nhóm cao (99,84%). Thành phố đã bầu đủ 7 ĐBQH Khóa XV và 54 đại biểu HĐND thành phố; bầu được 286 đại biểu HĐND cấp huyện (thiếu 1 đại biểu), 2.026 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 12 đại biểu) nhiệm kỳ 2021-2026. Tất cả các đại biểu trúng cử đều bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

NGUYỄN NHẬT