Nhìn lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp

Bài 10: Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thông tin 

Xem với cỡ chữ
Cùng với đẩy mạnh và linh hoạt trong hoạt động tuyên truyền, việc ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu, công tác kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử... là bước đổi mới của tỉnh Bắc Kạn góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn...

Linh hoạt trong thông tin, tuyên truyền

Theo UBBC Bắc Kạn, Hội đồng Bầu cử quốc gia cần sớm triển khai việc hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho địa phương; các văn bản hướng dẫn những nội dung cụ thể về nghiệp vụ công tác bầu cử cần được ban hành kịp thời, một số nội dung hướng dẫn và trả lời tại các hội nghị phải được ban hành bằng văn bản để có căn cứ triển khai, thực hiện. Bên cạnh đó, việc phân bổ kinh phí bầu cử cho các địa phương cần tính đến yếu tố đặc thù đối với các tỉnh vùng cao, điều kiện giao thông, thông tin liên lạc khó khăn, địa hình đồi núi, chia cắt, dân số ít nhưng diện tích lớn...

Một yếu tố quan trọng làm nên thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn, theo Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Kạn, nhờ hình thức thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tập trung tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống thông tin cơ sở; hệ thống thông tin điện tử; tuyên truyền trực quan; tuyên truyền trên xuất bản phẩm; qua dịch vụ viễn thông, internet... Tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh cơ sở (đặc biệt là sử dụng loa kéo tại những địa bàn xã khó khăn)...

Công tác bám nắm tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai tích cực, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Phương Thị Thanh cho biết: Để bảo đảm thuận tiện cho cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, bảng niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử được các địa phương bố trí đặt tại các vị trí thuận lợi, trang trọng; các Tổ bầu cử phân công từng thành viên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, bảo vệ các khu vực niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử. Đặc biệt, UBBC các cấp đã in và cấp phát tiểu sử tóm tắt của các ứng viên đến từng hộ gia đình để cử tri tìm hiểu các thông tin liên quan đến người ứng cử.

Ngoài việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các ứng cử viên ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh còn được vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Thời lượng phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh không quá 10 phút cho mỗi ứng cử viên; bài trả lời phỏng vấn hoặc Chương trình hành động trên Báo Bắc Kạn của mỗi ứng cử viên không quá 600 từ. UBBC tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức đăng tải chương trình hành động của người ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, bảo đảm bình đẳng, công bằng, đúng pháp luật giữa những người ứng cử, tuân thủ các quy định về vận động bầu cử.

 Tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  
Ảnh: Hương Dịu

Xây dựng các kịch bản để chủ động ứng phó 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBBC các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 cho ngày bầu cử, như: Từng nhóm cử tri đi bầu, thực hiện hướng dẫn “5K” tại khu vực bỏ phiếu; có phương án dùng hòm phiếu phụ để tổ chức bỏ phiếu tại các nơi cách ly tập trung, cách ly tại gia đình, sau khi bỏ phiếu khử khuẩn hòm phiếu theo quy định; nắm chắc thông tin cử tri là sinh viên, người lao động về từ vùng có dịch để có phương án bảo đảm thời gian đi bỏ phiếu thích hợp.

UBBC tỉnh cũng đã xây dựng các kịch bản, phương án, đưa ra một số tình huống dịch bệnh Covid-19 phát sinh có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử để chỉ đạo thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh; 100% cử tri cách ly tại nhà và cách ly tập trung được thực hiện quyền bầu cử đầy đủ theo luật định, bảo đảm đúng quy định về phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBBC tỉnh Phương Thị Thanh thông tin thêm: Quá trình thực hiện, việc ứng dụng công nghệ vào công tác xử lý thông tin, báo cáo nhanh, theo dõi, tổng hợp tiến độ cử tri đi bầu cử, kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử đã bảo đảm có kết quả nhanh, chính xác. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, việc cấp kinh phí bầu cử được chuẩn bị chu đáo, cấp phát kịp thời, bảo đảm đầy đủ cho các tổ chức bầu cử. Đặc biệt, ở một số cấp xã đặc biệt khó khăn, các Tổ bầu cử đã linh hoạt, sáng tạo vận dụng các nguyên liệu sẵn có ở địa phương để trang trí khu vực bỏ phiếu, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm trang trọng của cuộc bầu cử.

Với những nỗ lực trên, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được tổ chức thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao (99,81%). Kết quả bầu cử cơ bản bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Mai Phương