Hoạt động của HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài 1: Tích hợp các chuyên đề giám sát 

Xem với cỡ chữ
Thường xuyên đổi mới cách thức tổ chức, điều hành kỳ họp theo hướng giảm thời gian đọc các văn bản tại hội trường, tăng thời gian thảo luận, chất vấn; thực hiện kỳ họp không giấy tờ… Phối hợp chặt để lựa chọn chuyên đề giám sát, khảo sát; quyết định tích hợp các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh vào cùng 1 thời điểm, ở cùng 1 địa phương… những đổi mới này đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hiệu quả thiết thực

Chuẩn bị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, các Ban HĐND tỉnh Kon Tum đã chủ động khảo sát thực tế, tham vấn ý kiến các đối tượng có tác động trực tiếp từ chính sách. Nhờ vậy, đã nêu được quan điểm, chính kiến của Ban về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; sự phù hợp của dự thảo nghị quyết với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương; đồng thời đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phương án xử lý của cơ quan chủ trì thẩm tra đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Từ đó, đã cung cấp được nhiều thông tin cần thiết để HĐND thực hiện tốt chức năng quyết định.

Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên đổi mới cách thức tổ chức và điều hành theo hướng giảm thời gian đọc các văn bản tại hội trường, tăng thời gian thảo luận, chất vấn; thực hiện kỳ họp không giấy tờ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng tài liệu phục vụ kỳ họp đã giúp cho đại biểu HĐND sớm có tài liệu nghiên cứu, tiết kiệm chi phí. Tại phiên họp phản ánh tình hình thảo luận Tổ và phiên họp toàn thể để thảo luận, giải trình, Chủ tọa gợi mở, định hướng các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau nhằm tạo thống nhất cao trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết.

Về cơ bản, các nghị quyết được HĐND tỉnh Kon Tum ban hành đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn, có tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội. Các nghị quyết về chính sách đặc thù được ban hành phù hợp với thực tiễn và khả năng ngân sách của địa phương, có tính khả thi cao. Một số nghị quyết khi đi vào thực tiễn đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân như: Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19.8.2016 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19.7.2018 về sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 5.8.2011 của HĐND tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020; Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19.7.2018 về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30.12.2019 về Thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum...

Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh thường xuyên tham dự các cuộc họp thường kỳ của UBND cùng cấp gắn với đôn đốc, kiểm tra, khảo sát, giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết HĐND trên tất cả các lĩnh vực, kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND và kết luận của Chủ tọa tại các kỳ họp; chủ động phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp để việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND được kịp thời, hiệu quả hơn. Một số nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Kon Tum làm việc với UBND tỉnh về một số chuyên đề giám sát

Ảnh: Vũ Huệ 

Tích hợp các chuyên đề giám sát

Điểm mới trong hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ này là Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt với các cơ quan trong tỉnh để lựa chọn chuyên đề giám sát, khảo sát; đồng thời, quyết định tích hợp các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND vào cùng 1 thời điểm, ở cùng 1 địa phương. Cách làm này đã giúp tiết kiệm ngân sách, rút ngắn thời gian, giảm đáng kể các cuộc làm việc với cơ sở, ngành, địa phương và tránh được sự trùng lặp về các nội dung giám sát... nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giám sát và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc việc thực hiện và chỉ đạo các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thông qua các cuộc TXCT, sinh hoạt Tổ thường xuyên theo dõi giám sát và các kiến nghị, kết luận giám sát. Riêng năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức đợt khảo sát trên địa bàn toàn tỉnh việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết ngày 31.12.2018. Đây là lần đầu tiên, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát về chuyên đề này, thể hiện sự quyết liệt trong việc “tái giám sát”, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị thực tế của các cơ quan, đơn vị, từ đó tiếp tục có những kiến nghị kịp thời, xác đáng, nhất là những vấn đề chưa giải quyết hoặc đang giải quyết nhưng chuyển biến còn chậm. Nhờ vậy, hầu hết các kiến nghị qua giám sát, khảo sát đều được UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp thu, chỉ đạo giải quyết.

HẢI LÂM