XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI, GIÀU MẠNH, VĂN MINH

Thể hiện tầm nhìn và khát vọng 

Xem với cỡ chữ
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 50 thành viên đều là những người hội đủ trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt huyết. Đại hội cũng thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội thể hiện toàn diện tầm nhìn, khát vọng, sức mạnh đoàn kết, quyết tâm đưa tỉnh đến tầm cao mới; đồng thời, khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.

Dân chủ, trách nhiệm

Hơn 1 tháng kể từ khi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII diễn ra thành công tốt đẹp, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu vẫn rực rỡ, trang hoàng trên từng tuyến đường, con phố. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, biến Nghị quyết Đại hội thành thực tiễn sinh động đang được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ.

Nhìn lại thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Trước tiên, để có được thành công, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự hướng dẫn giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; cùng nhiều ý kiến quý báu, sâu sắc, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành, Trung ương, của các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan  

Với hướng đi đúng đắn, quyết tâm chính trị cao, bằng ý chí, niềm tin của gần 70.000 đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hơn một triệu người dân Vĩnh Phúc cùng quyết tâm chung sức, đồng lòng, tin rằng Vĩnh Phúc nhất định hiện thực hóa thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng bộ và Nhân dân đã vinh dự nhiều lần được đón Người về thăm và động viên, căn dặn; xứng đáng cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của Nhân dân.      

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Việc phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận sôi nổi, nhìn thẳng sự thật đã giúp Đảng bộ tỉnh đánh giá toàn diện, đúng mức những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, thể hiện rõ sự tập trung trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, trong công cuộc đổi mới đất nước.

Cũng với sự dân chủ, trách nhiệm đó, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu theo quy định; bầu 19 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 thành viên; bầu Bí thư Tỉnh ủy và 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ máy mới phải thể hiện được vai trò đầu tàu

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã khép lại nhiệm kỳ 2015 - 2020 với những kết quả hết sức toàn diện. Song, trước những yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xác định: Cần đoàn kết, quyết tâm cao hơn và hành động quyết liệt hơn nữa; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Chia sẻ về những nhiệm vụ cần phải làm ngay sau Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết và chuyển tải đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ý chí, quyết tâm, khát vọng xây dựng Vĩnh Phúc phát triển trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII  

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVII vừa được tín nhiệm bầu tại Đại hội phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động; quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động xứng đáng với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

“Cùng với đó, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào, đồng chí, những người con quê hương Vĩnh Phúc ở sống, học tập, công tác trong nước và ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa, cách mạng, tự lực, tự cường; khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng cho rằng: Tỉnh đã có quan điểm, định hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội khá cụ thể, chi tiết. Điều quan trọng là cả hệ thống chính trị phải thực sự quyết tâm cao, Nhân dân phải chung sức, đoàn kết. Có như thế, mọi khó khăn, thách thức sẽ không phải là mối quan ngại lớn.

TRỌNG HIẾU