Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố Cần Thơ

Bài 1: Phát huy vai trò tham mưu của Tổ Công tác 

Xem với cỡ chữ
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020) HĐND thành phố Cần Thơ, Thường trực HĐND thành phố ghi nhận các cơ quan chức năng đã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và có văn bản báo cáo kết quả giải quyết 82/82 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; chất lượng các văn bản giải quyết, trả lời từng bước được nâng lên, trả lời đúng trọng tâm những vấn đề cử tri đặt ra… Những kết quả này có vai trò tích cực trong công tác tham mưu của Tổ Công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trả lời đúng trọng tâm kiến nghị của cử tri

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả TXCT trước và sau Kỳ họp thứ 17, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ đã tổng hợp, chuyển đến UBND thành phố 82 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, hầu hết đều là những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân thành phố quan tâm.

Theo ghi nhận, UBND thành phố, các sở, ngành hữu quan với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố đã tích cực nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Việc xác định, phân loại những ý kiến, kiến nghị phải giải quyết, thông tin, giải trình thêm cho cử tri đã được một số các sở, ngành hữu quan thực hiện khá tốt. Kết quả đến thời điểm giám sát đã có những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri cơ bản được giải quyết dứt điểm. Đối với các ý kiến, kiến nghị, phản ánh chưa thể giải quyết ngay cũng được các sở, ngành hữu quan tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất để tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị hữu quan địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan khác và chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những nội dung liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp...

Một buổi phối hợp TXCT của đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ - ảnh Q. THÁI
Một buổi phối hợp TXCT của đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ
Ảnh Q. THÁI

Nội dung, chất lượng các văn bản giải quyết, trả lời từng bước được nâng lên, trả lời đúng trọng tâm những vấn đề cử tri đặt ra. Trong đó, đối với những ý kiến, kiến nghị, phản ánh có thể giải quyết được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện ngay; những nội dung đòi hỏi phải có lộ trình, thời gian, nguồn lực mới có thể thực hiện được thì ghi nhận, tiếp thu để giải quyết trong thời gian tới; những ý kiến, kiến nghị, phản ánh cần được tiếp thu, nghiên cứu, tìm giải pháp để giải quyết cũng được các cơ quan, đơn vị giải trình làm rõ để cử tri biết. Bên cạnh đó, còn thông tin cho cử tri hiểu rõ hơn một số vấn đề đặt ra, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và các biện pháp phối hợp giữa cơ quan, đơn vị và địa phương trong giải quyết để cử tri hiểu và địa phương thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc phối hợp giải quyết.

Thường trực HĐND thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri thời gian qua. Qua rà soát, trước và sau Kỳ họp thứ 17, Thường trực HĐND thành phố tiếp nhận 82 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền và có văn bản báo cáo kết quả giải quyết 82/82 ý kiến, kiến nghị, phản ánh. Cụ thể, 7/82 ý kiến, kiến nghị đã được các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét giải quyết cơ bản dứt điểm (chiếm 08,54%); 3/82 nội dung đã được tiếp thu và đang tìm biện pháp giải quyết (chiếm 3,66%); 28/82 nội dung đang được xem xét, sẽ giải quyết trong thời gian tới (chiếm 34,15%); 28/82 ý kiến, kiến nghị được giải trình, cung cấp thông tin để cử tri nắm được (chiếm 34,14%).

Tăng cường phối hợp để giải quyết

Những kết quả trên trước hết nhờ sự quan tâm thường xuyên, chỉ đạo sâu sát của Thường trực HĐND thành phố trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; sự tích cực của Tổ Công tác trong việc tham mưu, theo dõi, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là trong việc theo dõi chặt kết quả giải quyết và thường xuyên tham mưu Thường trực HĐND thành phố đôn đốc UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp dưới xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời các sở, ngành, đơn vị hữu quan, địa phương trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra các sở, ngành, đơn vị hữu quan, địa phương trong việc trả lời, thực hiện “lời hứa” với cử tri (tỷ lệ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn đạt tỷ lệ cao).

Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều hạn chế, nhưng các ngành, các cấp của thành phố đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình và đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, nhất là đối với các ý kiến bức xúc. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết được tăng cường, nhất là những kiến nghị liên quan đến trách nhiệm chung; Văn phòng UBND thành phố quan tâm nhiều hơn đến việc tham mưu, giúp UBND thành phố phân công, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành thành phố, các địa phương giải quyết và phối hợp giải quyết. Đặc biệt là phối hợp tốt với Văn phòng HĐND thành phố thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

LÊ THƯ