Hoạt động của HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài 1: Phản biện khoa học, bám sát thực tiễn 

Xem với cỡ chữ
Cùng với mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) khá cao so với trong vùng và cả nước, công tác an sinh xã hội được chú trọng tập trung thực hiện, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được ổn định và giữ vững. Những thành tựu này có đóng góp quan trọng từ chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Dương, nhất là HĐND cấp tỉnh, trước hết là trong thực hiện chức năng quyết định. Chất lượng các quyết sách của HĐND tỉnh đến từ những ý kiến phản biện khoa học và bám sát thực tiễn của các Ban HĐND qua thẩm tra; tâm huyết của các đại biểu trong thảo luận và vai trò đặc biệt quan trọng của Thường trực HĐND tỉnh trong điều hành kỳ họp.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, những năm qua, Bình Dương đạt mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) khá cao so với trong vùng và cả nước. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 9,35%. Đến cuối năm 2020, GRDP tăng 6,91%, GRDP bình quân đạt 151 triệu đồng/năm. Toàn tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp (trong đó 27 khu công nghiệp đi vào hoạt động) với diện tích 12.670,5ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 87,4% và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 790ha, tỷ lệ lắp đầy đạt 67,4%. Bình Dương đứng thứ 5 về thu ngân sách và thứ 3 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI); trong năm 2020, tổng thu ngân sách đạt 62.800 tỷ đồng, thu hút FDI đạt trên 1,8 tỷ đô la Mỹ (vượt kế hoạch hơn 400 triệu đô la Mỹ). Cùng với phát triển kinh tế, an sinh xã hội được chú trọng thực hiện. Trong đó, huy động có hiệu quả nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo cho các đối tượng; công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân có tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được ổn định và giữ vững.

Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 17 bằng Ứng dụng điều hành hoạt động HĐND  Ảnh: H. LÊ
Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 17 bằng Ứng dụng điều hành hoạt động HĐND
Ảnh: H. LÊ

Những thành tựu này có đóng góp quan trọng từ chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Dương, nhất là HĐND cấp tỉnh, trước hết là trong thực hiện chức năng quyết định.

Thể hiện rõ quan điểm của các Ban qua thẩm tra

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tài liệu được gửi đến đại biểu thông qua hộp thư điện tử và đăng tải trên trang thông tin điện tử để đại biểu khai thác, giảm thiểu việc gửi văn bản giấy. Từ năm 2019, HĐND tỉnh tiến hành kỳ họp qua phần mềm họp không giấy. Từ kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, chính thức đưa vào sử dụng Ứng dụng (App) điều hành hoạt động của HĐND phục vụ đại biểu khai thác tài liệu và biểu quyết tại kỳ họp.

Để nâng cao chất lượng các quyết sách, hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh luôn được chú trọng và nâng cao chất lượng do có sự đầu tư nghiên cứu của đại biểu chuyên trách và trách nhiệm của tập thể thành viên các Ban của HĐND. Để chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND, căn cứ kết quả Hội nghị liên tịch và phân công của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức nghiên cứu các tài liệu liên quan; tham dự đầy đủ các cuộc họp của UBND để có cơ sở đưa ra các nhận định mang tính thuyết phục cao. Tùy theo nội dung, các Ban khảo sát thực tế phục vụ cho việc thẩm tra và đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp thêm các tài liệu liên quan.

Trong nhiệm kỳ, các Ban của HĐND tỉnh Bình Dương đã thẩm tra đối với 226 nội dung UBND trình tại các kỳ họp. Nhìn chung, các báo cáo, dự thảo nghị quyết được các Ban của HĐND thẩm tra bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định, chất lượng ngày càng được nâng lên. Báo cáo thẩm tra thể hiện được quan điểm của các Ban, là những ý kiến phản biện có tính khoa học và bám sát thực tiễn, làm cơ sở cần thiết giúp đại biểu HĐND xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp; đồng thời, qua nội dung thẩm tra, với các kiến nghị của các Ban HĐND, UBND và các ngành chức năng nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong quá trình chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐND thông qua.

Phát huy vai trò các Tổ đại biểu trong thảo luận

Trước ngày diễn ra kỳ họp 1 tuần, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành họp Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp. Trên cơ sở đề cương gợi ý thảo luận các nội dung trọng tâm của kỳ họp, các Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến. Căn cứ các ý kiến của Tổ đại biểu, Thường trực HĐND, UBND tỉnh sẽ có văn bản giải trình tại kỳ họp. Với cách làm này, chương trình kỳ họp được rút ngắn từ 0,5 - 1 ngày nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành chất lượng các nội dung đề ra.

Đơn cử, đóng góp ý kiến đối với nội dung trình Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020), để hoàn thành thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, tạo đà cho sự phát triển bền vững những năm tiếp theo, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Thủ Dầu Một đề xuất nhiều nội dung như: Rà soát, xem xét lại các số liệu, đồng thời đánh giá hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo; có các giải pháp căn cơ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực đầu tư công, sắp xếp, củng cố lại Ban quản lý Dự án đầu tư các cấp… Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Tân Uyên đề nghị UBND tỉnh bổ sung đánh giá việc tổ chức đào tạo nguồn lao động năm 2020, đặc biệt là lao động chất lượng cao, qua đó đề ra giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn; đề nghị UBND tỉnh đánh giá bổ sung tình hình, kết quả thực hiện cũng như những khó khăn, hạn chế, giải pháp bảo đảm thực hiện tốt hơn việc áp dụng CNTT trong khám chữa bệnh, giải pháp triển khai tốt các giai đoạn lộ trình hồ sơ bệnh án điện tử…

Quá trình điều hành kỳ họp HĐND, Chủ tọa luôn gợi mở các vấn đề trọng tâm để đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, tham gia chất vấn. Vì vậy, việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương Khóa IX bảo đảm theo quy trình, thủ tục và đúng thẩm quyền quy định. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã thông qua qua 248 nghị quyết tại 17 kỳ họp, tạo cơ sở pháp lý bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời, triển khai thực hiện các quy định của trung ương và khai thác các lợi thế, tiềm năng của tỉnh để đưa ra các quyết sách đúng đắn.

Để kịp thời hỗ trợ, cung cấp thông tin và tạo thuận lợi, tiện ích cho đại biểu, cử tri tham gia, theo dõi hoạt động của các cơ quan dân cử, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thành lập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với tên gọi “Đại biểu Nhân dân tỉnh Bình Dương”, tên miền hdndbinhduong.vn. Trên cơ sở hoạt động của Trang thông tin điện tử nội bộ của HĐND tỉnh, Trang thông tin điện tử tổng hợp được nâng cấp với tính năng, giao diện mới, thân thiện, hiện đại cùng nhiều nội dung phong phú, đa dạng được thường xuyên cập nhật.

Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng CNTT và xây dựng dựng chính quyền điện tử, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã triển khai phần mềm Điều hành của HĐND tỉnh được phát triển trên nền thiết bị di động thông minh vào sử dụng bước đầu (APP), giúp theo dõi, tra cứu việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo; cung cấp tài liệu kỳ họp, phiên họp không giấy; cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động giám sát; cung cấp các văn bản, tài liệu phục vụ cho hoạt động của đại biểu; thực hiện biểu quyết tại kỳ họp. Phần mềm điều hành này đồng thời có sự kết nối dữ liệu với Trang thông tin điện tử tổng hợp nên đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND và các cơ quan của HĐND tỉnh khai thác, chia sẻ tra cứu thông tin, dữ liệu và thực hiện biểu quyết điện tử tại kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh

 

NGUYỄN NHẬT