Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng

Bài 1: Cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri 

Xem với cỡ chữ
Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; đơn, thư công dân trước và sau Kỳ họp thứ 15, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng ghi nhận: Mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, song UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri, đơn, thư của công dân; nội dung trả lời đã đi vào trọng tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cử tri...

Hầu hết kiến nghị, đơn thư được chỉ đạo xử lý

Kết quả giám sát cho thấy, hầu hết các kiến nghị của cử tri và đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến đều đã được UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện xử lý.

Cụ thể, đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri, từ đầu nhiệm kỳ đến sau Kỳ họp thứ 15, Thường trực HĐND thành phố đã chuyển UBND thành phố xem xét, giải quyết 1.638 kiến nghị, trong đó có 162 kiến nghị tiếp nhận qua TXCT trước và sau Kỳ họp thứ 15. Qua rà soát, có 1.361/1.638 (chiếm 83,09%) kiến nghị đã được UBND thành phố giải quyết xong và thông tin, giải trình cụ thể cho cử tri; còn 277/1.638 (chiếm 16,91%) kiến nghị đang được xem xét, tiếp tục giải quyết. Tính riêng 162 kiến nghị cử tri tiếp nhận qua TXCT trước và sau Kỳ họp thứ 15, đến nay 162/162 kiến nghị đã được UBND thành phố trả lời, trong đó có 56/162 kiến nghị (chiếm 34,56%) đã được UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết xong; còn 106/162 kiến nghị (chiếm 65,44%) đang trong quá trình giải quyết.

Đối với việc xử lý đơn, thư công dân, từ đầu năm 2020 đến nay, Thường trực HĐND thành phố tiếp nhận 385 đơn, thư của tổ chức và công dân. Theo đó, đã xử lý tại đơn vị 97 đơn; chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền 273 đơn; hiện còn 15 đơn đang trong quá trình tham mưu, xử lý. Đối với các đơn chuyển, đến nay đã giải quyết 256 đơn, còn 17 đơn chưa có kết quả giải quyết. Quá trình giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo bộ phận tổng hợp, phối hợp với các Ban HĐND thành phố định kỳ rà soát, đôn đốc thực hiện; đi thực tế, họp giám sát đơn một số vụ việc, góp phần giải quyết dứt điểm một số vụ việc kéo dài. Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo Ban Pháp chế giám sát đối với đơn, thư doanh nghiệp, qua giám sát, hiện nay các đơn vị đã giải quyết 20 đơn, còn 13 đơn chưa giải quyết xong.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Ban Pháp chế đã tham gia rà soát, giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài trên địa bàn theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, UBND thành phố đã có báo cáo số 120/QĐ-UBND ngày 20.5.2019 và Công văn số 7836/UBND-TTTP ngày 19.11.2019 đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm xem xét, cho ý kiến đối với 13 vụ việc, đề xuất Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chấm dứt việc giải quyết (trong đó có vụ Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lành); thống nhất kết quả giải quyết đối với 10/11 vụ việc thuộc thẩm quyền rà soát của UBND thành phố, đề nghị UBND thành phố xem xét lại 1 vụ việc (vụ ông Trần Việt Tuấn) và đề nghị tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan làm rõ nội dung, thống nhất quan điểm giải quyết đối với 4 đơn, thư công dân và doanh nghiệp.

Cử tri quận Hải Châu kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND thành phố trong buổi tiếp xúc sau Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Đà Nẵng - ẢNH NGUYÊN THẢO
Cử tri quận Hải Châu kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND thành phố trong buổi tiếp xúc sau Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Đà Nẵng
 Ảnh: Nguyên Thảo

Đối với các thông tin chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết qua số điện thoại đường dây tiếp nhận thông tin của Thường trực HĐND thành phố, đến nay hầu hết đã được giải quyết và thông báo kết quả cho người dân.

Phối hợp tốt hơn giữa các sở, ngành, địa phương

Theo ghi nhận của Đoàn giám sát, Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND thành phố đã lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị của cử tri; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát với nhiều cách làm mới, ngày càng đi vào thực chất; phản ánh đúng thực tiễn, chỉ ra đúng những sai sót, hạn chế trong công tác của các cơ quan chức năng và được các cơ quan chức năng tiếp thu khắc phục. Thường trực HĐND thành phố chủ động phân công, điều phối, tăng cường trách nhiệm của các Ban, các Tổ, đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các quận, huyện trong giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đơn, thư công dân.

Mặc dù thành phố phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là phải tập trung khắc phục, xử lý những sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương. Đặc biệt, sự bùng phát, lây lan của đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, song UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri và đơn, thư của công dân; nội dung trả lời đã đi vào trọng tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cử tri. Quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc những bất cập, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đã có sự phối hợp tốt hơn giữa các sở, ngành, địa phương.

Cùng với giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 15, UBND thành phố cũng đã quan tâm, chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị tại các kỳ họp trước, các kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ, các phiên họp giải trình về các vấn đề bức xúc, nổi cộm qua thực tiễn và các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND thành phố...

LÊ THẢO