Giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài 1: Nhiều cách làm bài bản, sáng tạo 

Xem với cỡ chữ
Là một quy định mới trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND đã được các địa phương tích cực triển khai với nhiều cách làm bài bản, sáng tạo. Qua đó, mang lại những kết quả rõ nét, góp phần thúc đẩy tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ.

Thực hiện quy định mới của pháp luật và với vai trò, trách nhiệm của mình, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND các tỉnh, thành đã tổ chức nhiều phiên giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân cũng như trách nhiệm cụ thể của các ngành chức năng. Đơn cử đó là những vấn đề an sinh xã hội, công tác quy hoạch, đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư, ô nhiễm môi trường; những bất cập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, chế độ chính sách cho các đối tượng; vấn đề cải cách thủ tục hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, công tác khiếu nại tố cáo…

Các phiên giải trình được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin, truyền thông để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát. Nhiều bất cập, tồn tại được đề cập, yêu cầu giải trình làm rõ tại các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh đã được tháo gỡ kịp thời trên thực tế, được cử tri, dư luận đánh giá cao.

Quá trình thực hiện, Thường trực HĐND nhiều địa phương đã nỗ lực tìm tòi, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để phiên giải trình mang lại hiệu quả cao nhất.

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Ảnh: Thùy Dương
Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh
Ảnh: Thùy Dương

Ban hành quy trình để tổ chức bài bản

Căn cứ quy định của pháp luật, qua thực tiễn hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo ban hành Quy trình chuẩn bị, tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Đây được coi như là quy trình mẫu để tổ chức thực hiện bài bản các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.

Trong chương trình công tác hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tham mưu chuẩn bị nội dung, tổ chức phiên giải trình (theo lĩnh vực). Trên cơ sở đó, các Ban của HĐND tỉnh nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng vấn đề yêu cầu giải trình. Để nắm rõ vấn đề, có đủ căn cứ, các Ban tham mưu Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn các đối tượng để khảo sát. Quá trình khảo sát, có sự phối hợp chặt chẽ với Đài PT - TH tỉnh xây dựng video clip, thực hiện phóng sự và trình chiếu tại phiên giải trình…

Vì vậy, hoạt động giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đã nền nếp, bài bản, có nội dung sau giải trình được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin đối với cử tri và Nhân dân.

Tăng cường khảo sát, thu thập thông tin

Cùng với lựa chọn nội dung giải trình là những vấn đề cấp bách, nổi cộm, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được đông đảo cử tri quan tâm, sau khi tiếp nhận báo cáo của các đơn vị được yêu cầu giải trình, Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang phân công Văn phòng, các Ban phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khảo sát thực tiễn, ghi hình ảnh cụ thể; Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng bộ câu hỏi chặt chẽ, đúng trọng tâm từng nội dung giải trình, đánh giá ưu điểm, hạn chế, đề xuất lộ trình khắc phục những hạn chế của đơn vị chuyển đến chủ tọa, làm cơ sở kết luận tại phiên giải trình; tùy theo tính chất, phạm vi, nội dung mà thành lập tổ tư vấn, mời chuyên gia. Phiên giải trình được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh - truyền hình, mời đại diện cử tri tham dự.

Tương tự, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng xác định khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát là một công đoạn rất quan trọng bảo đảm chất lượng, hiệu quả phiên giải trình, được thực hiện trên diện rộng, có trọng tâm, trọng điểm. Các Ban của HĐND tỉnh theo phân công của Thường trực, sau khi khảo sát báo cáo tình hình bằng văn bản, một số cuộc có kèm băng ghi hình minh họa, đề xuất các nội dung giải trình và các ngành, các cá nhân liên quan đến nội dung cần giải trình. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị yêu cầu báo cáo về các vấn đề giải trình gửi Thường trực HĐND tỉnh trước phiên họp từ 5 - 7 ngày; đồng thời, giao cho các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình cụ thể cho từng nội dung giải trình. Báo cáo kết quả khảo sát, báo cáo giải trình và các tài liệu liên quan được gửi trước cho các thành phần tham gia phiên giải trình.

Sau khi thống nhất được nội dung giải trình, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên thành lập đoàn khảo sát, giao cho các Tổ công tác tiến hành khảo sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị để thu thập các minh chứng cụ thể, chính xác, có xây dựng phóng sự nhằm phản ánh trung thực, khách quan. Việc quyết định thành lập Tổ giúp việc đoàn khảo sát luôn được quan tâm, phân công đúng người, đúng việc, đúng sở trường tham mưu. Tổ giúp việc thường có 6 - 8 người. Trong đó, Tổ trưởng là lãnh đạo chuyên trách của Ban HĐND chủ trì nội dung tham mưu và phụ trách lĩnh vực. Kết thúc đợt khảo sát, Tổ công tác xây dựng báo cáo kết quả trình Thường trực HĐND tỉnh, đây là tài liệu quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh tham khảo phục vụ cho giải trình.

PHƯƠNG NGUYÊN