HĐND tỉnh Bạc Liêu giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng

Bài 1: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm 

Xem với cỡ chữ
​​​​​​​Kết quả giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy: UBND tỉnh, ngành chức năng và các địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc cấp giấy phép xây dựng và công tác lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch.

Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót

Theo ghi nhận của Đoàn giám sát, từ năm 2016 đến nay, trên cơ sở các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và phân cấp việc quản lý trật tự xây dựng cho các ngành, các cấp; tổ chức rà soát, phát hiện và ban hành 764 quyết định xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng với số tiền trên 12 tỷ đồng. Các quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh cơ bản được phủ kín. Việc xử lý kiến nghị của các ngành, các cấp được giải quyết kịp thời.

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã rà soát, phát hiện và xử lý 4 dự án chậm tiến độ, 16 khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và huyện Đông Hải; chỉ đạo tiến hành 7 cuộc thanh tra hành chính và 1 cuộc kiểm tra công vụ. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc cấp giấy phép xây dựng và công tác lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch…

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ năm 2016 đến nay, để triển khai các văn bản của Trung ương quy định các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, Sở Xây dựng đã ban hành 355 văn bản theo thẩm quyền  hướng dẫn, đôn đốc và kiến nghị xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Ban hành 27 văn bản tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tổ chức 7 cuộc thanh tra hành chính, 1 cuộc kiểm tra công vụ đối với phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện trong công tác tham mưu cấp giấy phép xây dựng và tiến hành 13 cuộc thanh tra chuyên ngành về quản lý chất lượng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Xử lý dứt điểm 56 kiến nghị, phản ánh của các ngành, các cấp liên quan đến quản lý nhà nước về trật tự đô thị. Tiến hành rà soát, phát hiện và ban hành 27 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, với số tiền 693.125.000 đồng, tỷ lệ chấp hành quyết định xử phạt đạt 100%…

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Vĩnh Lợi

Ảnh: Thiện Lương 

Tăng cường kiểm tra, phát hiện sai phạm

Kết quả giám sát tại các địa phương cũng cho thấy, nhiều nơi đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và ban hành quyết định xử lý các trường hợp vi phạm. Cụ thể, đối với UBND xã Phước Long, huyện Phước Long từ năm 2016 đến nay đã kiểm tra 39 lượt, qua đó phát hiện 26 trường hợp vi phạm (chủ yếu là xây dựng công trình nhà ở sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng vi phạm hành lang lộ giới…); lập biên bản, vận động được 22 trường hợp thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước khi xây dựng nhà ở…

Đối với UBND huyện Phước Long, cơ bản thực hiện tốt việc triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý về trật tự xây dựng; có ban hành văn bản cho ý kiến đối với các trường hợp không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức kiểm tra 50 lượt đối với 206 trường hợp, qua đó phát hiện và ban hành quyết định xử lý 30 trường hợp vi phạm (chủ yếu là xây dựng không phép), với số tiền 271.500.000 đồng.

UBND xã Điền Hải rà soát, xử lý 37 trường hợp xây dựng nhà ở, công trình trên đất chưa chuyển mục đích; lập biên bản và tham mưu UBND huyện Đông Hải ban hành quyết định xử lý hành chính đối với 1 hộ dân vi phạm trong lĩnh vực đường thủy nội địa; kịp thời ngăn chặn 1 hộ dân có hành vi cơi nới công trình vi phạm hành lang đê Biển đông chưa xử lý dứt điểm… Đối với UBND huyện Đông Hải, đã phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý 36 công trình vi phạm; phát hiện và tiến hành xử lý 7 khu dân cư tự phát trên địa bàn thị trấn Gành Hào do người dân tự san lắp mặt bằng và phân lô bán nền…

Từ năm 2016 đến nay, để triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, UBND Phường 7, thành phố Bạc Liêu đã rà soát và ghi nhận 333 trường hợp cải tạo sửa chữa nhà, 148 trường hợp xây dựng mới. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 56 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xây dựng không phép (34 trường hợp); ban hành 33 quyết định để đình chỉ thi công. Theo đánh giá, Tổ quản lý đô thị Phường hoạt động tương đối hiệu quả, đã phần nào kịp thời phát hiện và ngăn chặn các công trình xây dựng mới vi phạm về trật tự xây dựng.

Đối với UBND huyện Vĩnh Lợi, theo đánh giá, cơ bản thực hiện tốt việc triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Trong kỳ báo cáo, đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý 49 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; kiểm tra, phát hiện 2 dự án chậm tiến độ (Dự án chợ Vĩnh Hưng; Dự án Nhà ở thu nhập thấp huyện Vĩnh Lợi) và phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các bước để xử lý 3 khu dân cư tự phát. Tình trạng xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm hành lang lộ giới đang có chiều hướng giảm.

NGỌC HIỀN