HĐND tỉnh Long An ban hành nghị quyết về tăng cường quản lý chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

Bài 1: Chưa có giải pháp căn cơ, khả thi đào tạo, thu hút nhân lực 

Xem với cỡ chữ
​​​​​​​Trên cơ sở xem xét báo Kết quả giám sát chuyên đề việc chấp hành chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Long An đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh ngành y tế chưa có giải pháp căn cơ, hiệu quả, khả thi đối với công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực. Chính sách thu hút chưa thực sự hấp dẫn…

Hướng tới sự hài lòng ngày càng cao của người bệnh

Theo đó, những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân của tỉnh Long An đã được quan tâm đầu tư phát triển; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh được UBND tỉnh, các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Việc đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã và trang bị máy móc, thiết bị y tế được ưu tiên bố trí (giai đoạn 2016 - 2020, đã đầu tư 4.150 tỷ đồng với 78 công trình y tế). Việc thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều kết quả tích cực. Thực hiện chế độ, chính sách thu hút, hỗ trợ đối với đội ngũ nhân lực ngành y tế theo các nghị quyết của HĐND tỉnh đạt một số hiệu quả. Các Chương trình mục tiêu về y tế - dân số đạt kết quả tốt. Chủ động, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid - 19. Triển khai thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân nhìn chung mang lại hiệu quả.

Theo ghi nhận, các cơ sở y tế (kể cả y tế tư nhân) đã thực hiện tốt chức năng điều trị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của người dân; quan tâm triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu vào chẩn đoán và điều trị; duy trì việc thực hiện dự án bệnh viện vệ tinh, liên kết trong điều trị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng bệnh viện, công tác nghiên cứu khoa học; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức của đội ngũ y, bác sỹ... hướng tới sự hài lòng ngày càng cao của người bệnh, góp phần tích cực, quan trọng thực hiện các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HĐND tỉnh Long An giám sát tại Sở Y tế về việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn

Ảnh: K.Bảo 

Chưa phát huy hết khả năng, sở trường của y, bác sĩ

Tuy nhiên, Nghị quyết của HĐND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận: Ngành y tế đang đối mặt với thực trạng thiếu hụt và mất cân đối về cơ cấu nguồn nhân lực cả 3 tuyến tỉnh, huyện, xã; tình trạng bác sĩ xin nghỉ việc đang có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, việc thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực theo các nghị quyết của HĐND tỉnh có mặt hiệu quả chưa cao. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy phát sinh một số bất cập về cơ cấu tổ chức và hoạt động. Chế độ đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đối với đội ngũ y, bác sĩ còn một số vướng mắc, nhất là chế độ hỗ trợ đối với đội ngũ y bác sĩ tuyến xã.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế có nơi còn khó khăn, chưa đáp ứng tốt yêu cầu khám, chữa bệnh. Xảy ra tình trạng đầu tư chưa đồng bộ về máy móc, trang thiết bị và nhân sự sử dụng. Công tác vệ sinh môi trường ở một số cơ y tế chưa được bảo đảm, hầu hết các trạm y tế xã hiện chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế. Việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu về y tế - dân số có một số lĩnh vực chưa tốt, chưa đạt chỉ tiêu. Chất lượng thuốc bảo hiểm y tế có lúc chưa bảo đảm. Công tác đấu thầu thuốc còn một số vướng mắc, chưa có sự thống nhất về cách thức tổ chức đấu thầu. Việc phối hợp, hướng dẫn của ngành y tế và Bảo hiểm Xã hội đối với các cơ sở y tế trong thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế có mặt chưa đầy đủ, vẫn còn nhận thức, quan điểm khác nhau, nhưng chưa kịp thời phản ảnh, trao đổi để thống nhất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân chưa đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Những khó khăn, vướng mắc, tồn đọng nêu trên, bên cạnh những yếu tố khách quan, nguyên nhân chủ quan được HĐND xác định do: Ngành y tế chưa có giải pháp căn cơ, hiệu quả, khả thi đối với công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực. Một số cơ chế, chính sách đào tạo theo địa chỉ không phù hợp, phải điều chỉnh nửa chừng, làm phá vỡ mục tiêu ngay khi đang đào tạo. Chính sách thu hút chưa thực sự hấp dẫn, chưa giải quyết hài hòa quyền lợi giữa đội ngũ bác sĩ đang làm việc đã có cống hiến lâu dài với đội ngũ bác sĩ trẻ mới ra trường thu hút về. Môi trường làm việc, cách thức quản lý có mặt còn hạn chế nên chưa phát huy được hết khả năng, sở trường và tâm huyết gắn bó lâu dài của đội ngũ y, bác sĩ với địa phương.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan (như Sở Y tế, Sở Nội vụ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các cơ sở khám, chữa bệnh và UBND cấp huyện) có mặt chưa chặt chẽ, kịp thời. Cơ quan chủ trì thiếu chủ động, sâu sát để giải quyết hoặc tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kịp thời xử lý các tồn đọng, vướng mắc. Công tác truyền thông về tham gia bảo hiểm y tế toàn dân có mặt chưa sâu rộng, sức lan tỏa chưa cao.

KIỀU BẢO