Giám sát việc xây dựng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt

Bài 1: Cơ bản phát huy hiệu quả và đúng mục đích 

Xem với cỡ chữ
Kết quả khảo sát, giám sát việc xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn các huyện của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang vừa qua cho thấy: Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt cơ bản phát huy hiệu quả, đúng mục đích, phục vụ tốt nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Tại huyện Yên Minh, theo báo cáo, UBND huyện đã rà soát bảo đảm nguyên tắc phù hợp với nguồn vốn đầu tư, lựa chọn công trình cấp bách, ưu tiên để xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Ngay khi các công trình được bàn giao đưa vào sử dụng đã ban hành văn bản chỉ đạo, bàn giao công trình cho các xã quản lý sử dụng, chỉ đạo các xã thành lập ngay các tổ quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi, xây dựng quy chế hoạt động của tổ.

Đến nay, các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung được đầu tư xây dựng đưa vào khai thác sử dụng trên địa bàn huyện đều có tổ quản lý khai thác công trình. Các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư đều được giám sát chất lượng kỹ, mỹ thuật thường xuyên, được lãnh đạo, cán bộ trực tiếp quản lý và đơn vị tư vấn giám sát bám sát hiện trường. 100% công trình được nghiệm thu hoàn thành và quyết toán theo quy định.

Qua khảo sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang cho thấy: Các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện đều được thiết kế và xây dựng với các hạng mục chính, như: Hệ thống đường dẫn nước từ nguồn về các khu dân cư được xây dựng tại những vị trí thuận lợi về nguồn nước và gần khu dân cư. Các xã, thôn đã thành lập các tổ quản lý, hoạt động theo quy ước, hương ước, dưới sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của chính quyền các xã theo quy định. Các công trình cấp nước sinh hoạt cơ bản đều được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, phục vụ tốt nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Qua giám sát thực tế và làm việc với UBND huyện Đồng Văn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện ghi nhận: Việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện thời gian qua đã cơ bản phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; quá trình đầu tư xây dựng đã có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước các cấp; đáp ứng được 85% nhu cầu nước sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn…

Các công trình cấp nước sinh hoạt do nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện cơ bản đều phát huy hiệu quả. Đơn cử, trên địa bàn xã Phố Cáo có 8 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt của người dân từ các công trình đạt trên 90%. Xã Phố Là có 7 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt của người dân từ các công trình đạt 87,3%.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đơn vị huyện Đồng Văn giám sát công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung tại thôn Sảng Pả, xã Phố Cáo

Ảnh: Hồng Minh 

Bảo đảm nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân

Giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn huyện Quản Bạ đầu tư xây dựng được 22 công trình hồ treo và 1 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Trong đó, có 17 công trình do huyện làm chủ đầu tư, 5 công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư, 1 công trình do Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư.

Kết quả khảo sát, giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện cho thấy: Tất cả các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đều đạt chất lượng tốt, an toàn khi sử dụng, không xảy ra hiện tượng hư hỏng sự cố, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân trong thôn. Các công trình đều phát huy hiệu quả cao, giải quyết tình trạng thiếu nước sản xuất vào mùa khô cho cộng đồng dân cư khu vực xây dựng công trình.

Ngay sau khi công trình được nghiệm thu, đưa vào sử dụng và bàn giao cho UBND các xã, thị trấn, UBND các xã, thị trấn đã hướng dẫn thành lập các tổ quản lý, ban hành quy chế bảo vệ và vận hành công trình bảo đảm phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân và nâng cao tuổi thọ của công trình.

Trên địa bàn huyện Mèo Vạc có 14 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung hệ tự chảy, trong đó có 5 công trình hoàn thành phê duyệt quyết toán và 9 công trình hoàn thành chưa quyết toán; 27 công trình hồ chứa nước sinh hoạt đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kết quả khảo sát thực tế và qua làm việc với UBND huyện của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện đối với một số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn các xã Xín Cái, Sơn Vĩ, Thượng Phùng và thị trấn Mèo Vạc cũng cho thấy: Các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân cơ bản phát huy hiệu quả, đúng mục đích, phục vụ tốt nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Các xã, thôn đã thành lập các tổ quản lý, hoạt động theo quy ước, hương ước, dưới sự chỉ đạo, giám sát chặt của chính quyền các xã theo quy định. Các công trình bảo đảm phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập tổ quản lý, vận hành khai thác các công trình và ban hành Quy chế hoạt động nên nâng cao tuổi thọ và hiệu quả của công trình…

PHƯƠNG MINH