Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh phát huy vai trò cầu nối giữa đại biểu với cử tri

Bài 1: Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề 

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ Khóa XIII, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm chỉ đạo đổi mới hoạt động TXCT. Trong đó, tích cực đổi mới hình thức TXCT như tổ chức tiếp xúc chuyên đề với cử tri ngành giáo dục, công nhân ngành than, tiếp xúc tại nơi cư trú, nơi công tác (đặc biệt các đại biểu HĐND là lãnh đạo tỉnh). Hoạt động TXCT của các Tổ đại biểu HĐND được công khai thông tin sớm, rộng rãi về lịch tiếp xúc và địa điểm trên các phương tiện truyền thông để cử tri, nhân dân nắm bắt, tham dự.

Tăng cường tiếp xúc nơi có vấn đề nổi cộm

Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo, định hướng để đại biểu thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong hoạt động TXCT. Trong nhiệm kỳ Khóa XII, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch TXCT đối với các kỳ họp thường lệ để các cơ quan, địa phương, các Tổ và đại biểu HĐND chủ động nắm bắt, xây dựng kế hoạch của mình. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh không ban hành kế hoạch TXCT mà chỉ ban hành văn bản hướng dẫn về công tác TXCT trước các kỳ họp thường lệ. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới hoạt động TXCT và công tác tổng hợp, phân loại kiến nghị cử tri đúng cấp có thẩm quyền để gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh.


Cử tri thôn Trường Xuân, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô đề xuất ý kiến với Tổ đại biểu HĐND tỉnh
Ảnh: Hoàng Phương

Từ ngày 3.6.2019, thực hiện quy định của Trung ương, tất cả các thành viên trong Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh (là đại biểu HĐND) và lãnh đạo các địa phương đều phải dự sinh hoạt chi bộ cơ sở vào ngày mùng 3 hàng tháng. Đây là một kênh thông tin 2 chiều rất quan trọng nhằm thông tin tới cử tri để nắm rõ và đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là những nghị quyết mới của Trung ương, của HĐND tỉnh cũng như các nhiệm vụ của tỉnh; đồng thời, các đại biểu HĐND là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng kịp thời nắm bắt, lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng cũng như những ý kiến phản ánh, đề xuất từ cơ sở. Qua đó, kịp thời chỉ đạo giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Hoạt động TXCT trước đây cũng chưa thật sự được các đại biểu HĐND quan tâm, chú trọng, đổi mới. Đại biểu thường tiếp xúc theo Tổ, theo trình tự của một hội nghị, ít tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề, theo lĩnh vực đối với các nhóm cử tri đang có nhiều ý kiến, kiến nghị mong muốn được quan tâm, giải quyết. Mặt khác, việc bố trí địa điểm tiếp xúc chưa được chú trọng (thường là tại trụ sở UBND xã), nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điểm “nóng”… Do vậy, tại các buổi TXCT, việc thu thập ý kiến, kiến nghị còn mức độ, nhiều kiến nghị của cử tri chậm được giải quyết (phải đợi đến kỳ họp sau mới được giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết tại các buổi tiếp xúc với cử tri).

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tại nhiệm kỳ Khóa XIII, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm chỉ đạo đổi mới hoạt động TXCT. Trong đó, phải kể đến đã tích cực đổi mới hình thức TXCT như tổ chức tiếp xúc chuyên đề với cử tri ngành giáo dục, với công nhân ngành than, tiếp xúc tại nơi cư trú, nơi công tác (đặc biệt các đại biểu HĐND là lãnh đạo tỉnh). Hoạt động TXCT của các tổ đại biểu HĐND được công khai thông tin sớm, rộng rãi về lịch tiếp xúc và địa điểm TXCT trên các phương tiện truyền thông để cử tri, nhân dân nắm bắt tham dự.

Do đó, cử tri tham dự các buổi tiếp xúc đông đủ hơn và hăng hái tham gia ý kiến. Địa điểm tiếp xúc được chú trọng, tăng cường tại các nhà văn hóa thôn, khu, những nơi người dân đã có ý kiến, kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc để đại biểu nắm bắt được nhiều ý kiến, kiến nghị. Đồng thời, các tổ đại biểu đã phân công luân phiên các đại biểu TXCT ở các đơn vị bầu cử khác nhau trong địa bàn huyện, thị, thành phố. Thành phần TXCT cũng được đổi mới theo hướng mời thêm đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã để giải đáp ngay tại hội nghị về những vấn đề thuộc thẩm quyền; những nơi có nhiều vấn đề bức xúc, cử tri đang quan tâm cần thì thêm đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng dự để nắm, trả lời và làm rõ những vấn đề cử tri kiến nghị.

Đổi mới cách thức truyền đạt thông tin, báo cáo

Tại các hội nghị TXCT định kỳ trước kỳ họp, đại biểu HĐND đã tích cực đổi mới cách thức truyền đạt thông tin, báo cáo, bảo đảm khoa học, ngắn gọn, đầy đủ; tạo không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn; dành nhiều thời gian để cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị. Chú trọng nội dung thông tin, báo cáo để phù hợp với từng đối tượng cử tri; đồng thời, chú trọng đến những nội dung đề cập trong chương trình kỳ họp HĐND sắp diễn ra và những vấn đề cử tri quan tâm, kết hợp với việc gợi mở những vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để cử tri tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị.

Nhìn chung, các hội nghị TXCT đều bảo đảm đúng quy định, dân chủ, bình đẳng, công khai, thẳng thắn giữa cử tri và đại biểu. Nhiều đại biểu HĐND đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử tri phản ánh… Các đại biểu và các tổ đại biểu HĐND đã thực hiện tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, phân loại theo từng lĩnh vực, xác định rõ thẩm quyền giải quyết của từng cấp, bảo đảm chính xác, đầy đủ không bỏ sót kiến nghị. Các kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ gửi đến kỳ họp HĐND và được gửi cho UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành phân công, phân nhiệm cụ thể cho các Ban, các Tổ, các đại biểu HĐND tỉnh để chủ động nắm bắt, giám sát đối với kiến nghị thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách.
Với cách làm đổi mới nêu trên, hoạt động TXCT trong thời gian gần đây đã đem lại hiệu ứng tích cực; thành phần cử tri tham dự ngày càng đông hơn, cử tri hăng hái tham gia ý kiến. Do vậy, đại biểu HĐND tỉnh thu thập được nhiều kiến nghị và kịp thời chuyển tới các cơ quan chuyên môn giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

TUẤN NGUYÊN