Bắc Ninh: Phấn đấu 7 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao 

Xem với cỡ chữ
Ngày 24.2, tại thành phố Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP).

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh về Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới cho thấy, năm 2020, 100% các xã trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 8/8 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, trong đó, 5 huyện (Tiên Du, Gia Bình, Quế Võ, Lương Tài, Thuận Thành) và thị xã Từ Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại 1; huyện Yên Phong được Hội đồng thẩm định Trung ương nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Năm 2021, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh có ít nhất 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về Chương trình OCOP, toàn tỉnh Bắc Ninh có 33 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có 30 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao. Sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP, doanh thu của các chủ thể OCOP đều tăng, mang lại hiệu ứng tích cực. Các chủ thể có các sản phẩm được công nhậnOCOP sẽ tiếp tục được tỉnh hỗ trợ đầu tư, nâng cấp nhà xưởng, thiết bị máy móc, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác sản phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xây dựng dự thảo chính sách riêng cho chương trình OCOP, hỗ trợ các chủ thể đầu tư xây dựng ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm trình UBND tỉnh. Năm 2021, Bắc Ninh phấn đấu được công nhận ít nhất 50 sản phẩm tham gia vào chương trình OCOP.

Tại hội nghị, sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn thống nhất kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh năm 2021, đồng thời yêu cầu các ngành sớm hoàn thành hồ sơ công nhận nông thôn mới huyện Yên Phong và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới nộp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các huyện cần xây dựng mục tiêu cụ thể, đăng ký, rà soát nguồn lực đáp ứng chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời giao ngành Nông nghiệp, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính phối hợp với các huyện rà soát, cân đối kinh phí thực hiện. Trước mắt, năm 2021, tỉnh Bắc Ninh tập trung cho mục tiêu nông thôn sạch. Đối với các địa phương xã có lộ trình nâng cấp lên phường, nâng cấp từ huyện lên thị xã cần thực hiện song song 2 chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. 

Với xây dựng các chương trình OCOP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phấn đấu mỗi huyện có sản phẩm đặc trưng, mang thương hiệu của địa phương đó. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xây dựng dự thảo chính sách riêng cho trương trình, hỗ trợ các chủ thể từ xây dựng ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm trình HĐND tỉnh.

Tin và ảnh: Hoàng Nga