Bạc Liêu: Rà soát, quy hoạch quỹ đất mở rộng quy mô các thiết chế văn hóa - thông tin 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo tại buổi làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh với UBND huyện Phước Long mới đây về công tác quản lý đối với hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao (VH - TT) cơ sở trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 2020: Các thiết chế VH - TT đã phát huy công năng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 02 của HĐND tỉnh, các thiết chế VH - TT cơ sở trên địa bàn huyện đã được sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị, tổ chức hoạt động, ngày hội văn hóa ở địa bàn dân cư. Tuy nhiên, hệ thống thiết chế VH - TT trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do ngân sách hỗ trợ còn hạn chế; nguồn nhân lực quản lý thiết chế VH - TT chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ văn hóa… Đoàn đề nghị huyện quan tâm đào tạo trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiết chế VH - TT; tiếp tục rà soát, quy hoạch quỹ đất để mở rộng quy mô các thiết chế VH - TT theo quy định.

NGỌC HIỀN