Bạc Liêu: Phát huy vai trò của Ban nhân dân ấp trong phát hiện công trình vi phạm 

Xem với cỡ chữ

Làm việc với UBND xã Phước Long và UBND huyện Phước Long về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổ giám sát số 1 Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị cần có giải pháp cụ thể đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng bằng nhiều hình thức để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không được lợi dụng bức xúc về nhà ở của người dân mà phá vỡ quy hoạch; cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là việc phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác phối hợp, nhất là phát huy vai trò của Ban nhân dân ấp trong phát hiện các công trình vi phạm trên địa bàn để kịp thời báo cáo đến cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

NGỌC HIỀN