Bắc Kạn: Kỳ họp thứ 3 sẽ được tổ chức ngày 6 - 7.8 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên họp mở rộng thống nhất nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3. Dự kiến được tổ chức ngày 6 - 7.8, bên cạnh những nội dung thường kỳ của kỳ họp giữa năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét các nghị quyết chuyên đề về: Danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện trong năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm; Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

ÁI VÂN