Bắc Kạn: Chuẩn bị các tờ trình bảo đảm thời gian, chất lượng 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp mở rộng của mới đây bàn thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền, cho ý kiến về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa IX, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung cần trình tại kỳ họp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xem xét; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị các tờ trình bảo đảm về thời gian và chất lượng trình kỳ họp; chủ động xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định; giao Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh tại kỳ họp; giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh bảo đảm đúng kế hoạch và hiệu quả.

VÂN NGUYỄN