Bắc Giang: Tích cực tuyên truyền về bầu cử 

Xem với cỡ chữ

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Sơn Động, Tổ giám sát số 3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: UBBC huyện, xã cần thực hiện nghiêm các bước, quy trình bầu cử; quan tâm tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn; chủ động nắm tình hình, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, liên quan đến công tác bầu cử. Trước mắt, Ủy ban MTTQ huyện, các xã, thị trấn tập trung tổ chức tốt hội nghị cử tri đối với người ứng cử; chuẩn bị các điều kiện triển khai hội nghị hiệp thương lần thứ 3. UBBC huyện, xã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị TXCT, vận động bầu cử cho các ứng cử viên. Đặc biệt, quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

TRẦN LY