Bắc Giang: Nhất trí hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn, bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò 

Xem với cỡ chữ

Ngày 6.4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua thẩm tra, Ban nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2020 và bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò năm 2021, số tiền 1.608.550.000 đồng từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021. Cụ thể: Hỗ trợ 2 huyện Tân Yên và Lục Nam thực hiện chôn huỷ lợn mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi năm 2020 số tiền 599.550.000 đồng; hỗ trợ các đơn vị thực hiện nuôi giữ lợn giống gốc ông, bà năm 2020 số tiền 84.000.000 đồng; kinh phí tiêm vaccine phòng chống bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò năm 2021 với số tiền 925.000.000 đồng.

TRẦN LY