Bắc Giang: Làm rõ các kịch bản thu ngân sách 6 tháng cuối năm 

Xem với cỡ chữ

Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 7.622,8 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán, tăng 65,4% so với cùng kỳ. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương đến ngày 30.6.2021 đạt 7.787 tỷ đồng, bằng 46,4% dự toán, bằng 93,3% so cùng kỳ, trong đó kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 là 755,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu ngân sách địa phương chưa có tính bền vững. Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số nội dung: Dự kiến nguồn kinh phí ngân sách tỉnh phải bố trí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; làm rõ các kịch bản thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2021…

LÊ HẠNH