Bắc Giang khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX