Lai Châu

Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XV 

Xem với cỡ chữ

Sáng 19.6, HĐND tỉnh Lai Châu Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, tập trung bầu các chức danh quan trọng của HĐND, UBND và bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân theo luật định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp

Kết quả, với số phiếu cao nhất 50/50 phiếu, đạt 100%, bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ông Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nguyễn Sỹ Cảnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Uyên trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với số phiếu cao.

HĐND đã bầu Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Lò Văn Cương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Pháp chế; ông Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Sùng A Hồ, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Khóa XIV giữa chức Trưởng ban Dân tộc.

Ông Nguyễn Xuân Thức, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khóa XIV giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Nguyễn Bảo Đông, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khóa XIV giữ chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Lò Văn Biên, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Khóa XIV giữ chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Nguyễn Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế; bà Chang Phương Thảo, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Thổ trúng cử chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế; ông Vũ Ngọc Duy, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khóa XIV giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Khóa XV.

Các chức danh UBND tỉnh được bầu tại kỳ họp gồm: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 20 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ông Tống Thanh Hải, Giàng A Tính, Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 20 Ủy viên UBND tỉnh được bầu tại kỳ họp đều đạt tỷ lệ từ 70% trở lên.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, với cơ cấu ngành, lĩnh vực, thành phần dân tộc, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỦY