Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước

- Thứ Bảy, 30/04/2022, 19:21 - Chia sẻ

Lễ Thượng cờ ở quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia, ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lênh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào năm 2001, đúng dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Bác Hồ.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

6h sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng) thực hiện Nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Đoàn thực hiện nghi lễ Thượng cờ khởi hành từ phía sau Lăng Bác. Dẫn đầu đoàn là lá cờ Quyết thắng.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Đây là sự kiện văn hóa chính trị có ý nghĩa quốc gia với nhiều xúc cảm.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc của ca khúc 'Tiến bước dưới quân kỳ' để đến chân cột cờ.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trước khi làm lễ, cửa Lăng được mở ra. Bên trong nổi bật dòng chữ: Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

3 chiến sĩ nghiêm trang bước lên bục chuẩn bị thực hiện các nghi thức chính.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Mọi động tác chuẩn bị được các chiến sĩ thực hiện nghiêm chỉnh, có trật tự.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Lá cờ Tổ quốc sẽ được kéo lên trên đỉnh cột cao 29 mét.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Sau khi thực hiện xong các nghi thức chính. Chiến sĩ giữ hồng kỳ sẽ chờ hiệu lệnh cùng tiếng nhạc Quốc ca vang lên.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Cờ bắt đầu được người lính tung về phía trước, hệ thống kéo cờ tự động đưa quốc kỳ lên trên đỉnh.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Cùng lúc này nghi lễ chào cờ sẽ được bắt đầu.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Sau lễ Thượng cờ, đội tiêu binh diễu hành một vòng trước cửa Lăng Bác rồi trở về vị trí cũ và kết thúc nghi lễ Thượng cờ.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Các chiến sĩ tiêu binh đều cao trên 1,7 m, có quân dung đẹp, động tác điều lệnh đội ngũ chuẩn, được tập luyện thường xuyên.

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Đội tiêu binh diễu hành qua cửa Lăng Bác

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước -0

Kết thúc nghi lễ, lá cờ Tổ quốc sẽ tung bay phấp phới ở chính giữa khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử, sau đó sẽ được hạ xuống vào 21 giờ cùng ngày.

Duy Thông
#