Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

- Thứ Ba, 01/11/2022, 20:31 - Chia sẻ

Chiều 1.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Tư, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Hồ Long
Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0
Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH các tỉnh Nghệ An, Tây Ninh, Phú Yên thảo luận tại tổ. Ảnh: Hồ Long
Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0
Đại biểu Quốc hội Thái Thanh Quý (Nghệ An) phát biểu tại tổ. Ảnh: Hồ Long
Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0
Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thảo luận tại tổ. Ảnh: Hồ Long
Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0
Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Gia Lai, Ninh Thuận thảo luận tại tổ. Ảnh: Quang Khánh
Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0
Đại biểu Quốc hội Đinh Văn Thê (Gia Lai) phát biểu tại tổ. Ảnh: Quang Khánh
Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang thảo luận tại tổ. Ảnh: Quang Khánh
Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0
Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH các tỉnh Lạng Sơn, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ thảo luận tại tổ. Ảnh: Quang Khánh
Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0
Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH các tỉnh Lạng Sơn, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ thảo luận tại tổ. Ảnh: Quang Khánh
Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -1
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) phát biểu tại tổ. Ảnh: Quang Khánh 
Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh thảo luận tại tổ. Ảnh: Quang Khánh
Một số hình ảnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) -0
Đại biểu Quốc hội Phạm Đức Ấn (TP Hà Nội) phát biểu tại tổ. Ảnh: Quang Khánh