Một số hình ảnh tại phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

- 18:40, 09/06/2022

Sáng nay, 9.6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Phiên chất vấn: 

Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trả lời chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
ĐBQH Phúc Bình Niê Kdăm (Đắk Lắk) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
ĐBQH Quàng Thị Nguyệt (Điện Biên) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
ĐBQH Mai Khanh (Ninh Bình) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
ĐBQH Phan Đức Hiếu (Thái Bình) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
ĐBQH Nguyễn Danh Tú (Kiên Giang) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
ĐBQH Trần Thị Vân (Bắc Ninh) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn. Ảnh: Quang Khánh