Một số hình ảnh tại phiên chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh

- 20:03, 09/06/2022

Chiều nay, 9.6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh báo cáo một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Sau đây là một số hình ảnh tại phiên chất vấn: 

Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh  -0
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long
Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh  -0
ĐBQH Nguyễn Thị Kim Anh (Bắc Ninh) chất vấn. Ảnh: Hồ Long
Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh  -0
ĐBQH Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) chất vấn. Ảnh: Hồ Long
Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh  -0
ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) chất vấn. Ảnh: Hồ Long
Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh  -0
ĐBQH Quàng Thị Nguyệt (Điện Biên) chất vấn. Ảnh: Hồ Long
Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh  -0
ĐBQH Trần Thị Hiền (Hà Nam) chất vấn. Ảnh: Hồ Long