Một số hình ảnh tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

- 19:39, 09/06/2022

 Ngày 9.6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Lâm Hiển
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
Ảnh: Lâm Hiển
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn. Ảnh: Lâm Hiển
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Lâm Hiển
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
Các đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Lâm Hiển
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Hưng Yên) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Trần Văn Tuấn (Bắc Giang) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Đặng Hồng Sỹ (Bình Thuận) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Dương Minh Anh (Hà Nội) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Trần Quang Minh (Quảng Bình) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Trình Lam Sinh (An Giang) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Nguyễn Hải Dũng (Nam Định) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Lê Thanh Phong (TP. Hồ Chí Minh) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Mai Văn Hải (Thanh Hóa) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Vũ Tiến Lộc (Hà Nội). Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Đào Chí Nghĩa (Cần Thơ) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Lâm Văn Đoan (Lâm Đồng) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Hồ Thị Minh (Quảng Trị) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Nguyễn Thanh Phong (Vĩnh Long) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
ĐBQH Lê Tất Hiếu (Vĩnh Phúc) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải tại phiên chất vấn. Ảnh: Hồ Long