Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri công nhân lao động TP Hải Phòng

- Thứ Bảy, 06/01/2024, 11:28 - Chia sẻ

Sáng 6.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri chuyên đề với gần 700 cử tri đại diện cho công nhân, viên chức, người lao động thành phố Cảng. Cuộc tiếp xúc cử tri có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào thời điểm cả nước đang kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2024). 

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng. Ảnh: Lâm Hiển.
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng. Ảnh: Lâm Hiển.
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lâm Hiển.
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -0
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -1
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -0
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng Lã Thanh Tân phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển.
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -2
Các đại biểu dự cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -7
Các đại biểu dự cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -3
Các đại biểu dự cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -0
Cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -1
Cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -2
Cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động TP. Hải Phòng -3
Cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Lâm Hiển
#