Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022).

- 21:27, 21/06/2022

Chiều 21.6, tại trụ sở Báo Đại biểu Nhân dân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022).

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Báo Đại biểu Nhân dân

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)
 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bức tranh lưu niệm 

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Báo Đại biểu Nhân dân

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan khu truyền thống mở của Báo Đại biểu Nhân dân

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan khu truyền thống mở của Báo Đại biểu Nhân dân

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan khu truyền thống mở của Báo Đại biểu Nhân dân

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu cùng tập thể lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu xem các ấn phẩm báo chí của Báo Đại biểu Nhân dân

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu xem các ấn phẩm báo chí của Báo Đại biểu Nhân dân

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)

  Tiết mục văn nghệ của Báo Đại biểu Nhân dân tại Lễ kỷ niệm

 • Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm báo Đại biểu Nhân dân và dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2022)
..
Ảnh: Lâm Hiển; Quang Khánh; Hồ Long; Kháng Duy