Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz

- Thứ Năm, 29/09/2022, 18:19 - Chia sẻ

Chiều 29.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marreto Cruz đang thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 28.9 - 2.10.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz với đại biểu

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh chung
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz phát biểu
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Quang cảnh buổi tiếp
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu hai nước
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu nước Cộng hòa Cuba
Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz
Ảnh: Lâm Hiển
#