Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla

- 23:27, 19/04/2022 - Lâm Hiền

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla và Đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hoà Ấn Độ đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 19-21.4.2022. Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla triển lãm về mối quan hệ giữa hai Quốc hội

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Quang cảnh buổi tiếp

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội đàm với Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla phát biểu tại buổi hội đàm

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Quang cảnh buổi hội đàm

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Đoàn đại biểu Hạ viện thăm Hội trường Diên Hồng

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Đoàn đại biểu Hạ viện thăm phòng họp Tân Trào

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla thăm phòng truyền thống của Quốc hội Việt Nam

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại nhà Quốc hội

Lâm Hiển
19/04/2022

Lâm Hiền