Hình tượng Hổ trong mỹ thuật cổ

- 22:01, 04/04/2022

Hình tượng hổ có lịch sử lâu đời trong văn hóa Việt Nam. Cách ngày nay trên 2000 năm, hình tượng hổ bước vào mỹ thuật trên các đồ đồng Đông Sơn, với quan niệm kính sợ và tôn thờ sức mạnh, oai linh của loài vật này.