Video New - An toàn giao thông

Thăm dò

Thăm dò ý kiến

Theo bạn để ngăn chặn và đẩy lùi TNGT cần ?

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực khi làm nhiệm vụ, 12 phiếu (100 %)
Xử lý điểm đen về tai nạn giao thông, 0 phiếu (0 %)
Tăng cường chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông, 0 phiếu (0 %)
Tổng số phiếu: 12