Cử tri kiến nghị nhà thầu BOT Bắc Giang - Lạng Sơn sửa chữa Đập Nà Nấm, đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân

- Thứ Hai, 12/12/2022, 15:30 - Chia sẻ

Mới đây, đưa ý kiến tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang, cử tri các xã: Xương Lâm, Đại Lâm, Hương Sơn, huyện Lạng Giang đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với nhà thầu BOT, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có giải pháp khắc phục ngay một số vấn đề đang tồn tại.

Cụ thể, Tuyến đường từ Công ty GOC đi thôn Nam Lễ, xã Xương Lâm và tuyến đường từ Vôi đi Đại Lâm (trước là đường công vụ) để phục vụ vận chuyển vật liệu cho đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đến nay đã hoàn thành nhưng tuyến đường này hiện nay hư hỏng nặng, chưa được sửa chữa, hoàn trả gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông (nội dung 1).

Tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường Vôi đi Đại Lâm qua địa bàn xã Xương Lâm, sau khi thi công xong nhưng vẫn chưa sửa chữa, khôi phục các kênh mương cho các thôn; các cống được lắp đặt quá thấp không thoát được nước gây khó khăn cho việc lấy nước và thoát nước; những đoạn đường rẽ xuống đồng chưa làm xong, ảnh hưởng đến việc đi lại sản xuất của nhân dân (nội dung 2).

Trong quá trình thực hiện dự án đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã làm ảnh hưởng đến Đập Nà Nấm (thôn Cần Cốc, xã Hương Sơn). Nhà thầu BOT đã tu sửa hoàn trả, xong nhưng chất lượng không đảm bảo như: bờ đập thấp, nhỏ; cửa phải cống không đảm bảo trữ nước. Người dân đề nghị nhà thầu BOT tu sửa lại; đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân (nội dung 3).

Đối với nội dung 1, UBND huyện Lạng Giang cho biết, đang triển khai dự án sửa chữa, đảm bảo giao thông, dự kiến khởi công tháng 10.2022, hoàn thành trong năm 2022.

Đối với nội dung 2, UBND huyện cho biết, tình trạng đang xảy ra ở kênh mương trên địa bàn xã Xương Lâm đã được doanh nghiệp BOT đào mương hoàn trả, đảm bảo tiêu thoát nước. Tại buổi kiểm tra, giám sát của HĐND tỉnh, chính quyền địa phương thống nhất, vị trí này nằm trong phạm vi nút giao cao tốc, việc hoàn chỉnh hệ thống mương, cống thoát nước sẽ được thực hiện trong dự án nút giao để tránh lãng phí.

Riêng đối với nội dung 3 kiến nghị tu sửa lại một số công trình ở Đập Nà Nấm do Công ty BOT chưa bố trí khắc phục, sửa chữa nên UBND tỉnh Bắc Giang đang giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiến nghị BOT Bắc Giang - Lạng Sơn có biện pháp khắc phục, xử lý.

Quốc Tuấn
#