Biểu dương cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Thứ Năm, 07/09/2023, 17:47 - Chia sẻ

Chiều 7.9, tại TP. Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (TDBV ANTQ), giai đoạn 2018 – 2023.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an – Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào TDBV ANTQ Trung ương - Trung tướng Lê Quốc Hùng và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết.

Cùng dự có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBV ANTQ TP. Cần Thơ Trần Việt Trường; Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Thiếu tướng Tráng A Tủa; Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cùng đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố và các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào TDBV ANTQ tại khu vực phía Nam.

Biểu dương cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  -0
Quang cảnh Hội nghị 

Lan tỏa nhiều mô hình hiệu quả

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hành động trong công tác phòng, chống tội phạm và phong trào bảo vệ ANTQ giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, trong đó lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên là nòng cốt, các hoạt động phối hợp từ trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn trong tham gia bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào TDBV ANTQ được thực hiện bài bản, chặt chẽ, thường xuyên.

Việc chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các hoạt động phối hợp hành động phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên tại địa phương gắn với thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA- MTTW ngày 1.8.2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào TDBV ANTQ trong tình hình mới” đã đem lại những kết quả quan trọng, nhất là công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ.

Cũng trong thời gian qua, Bộ Công an và Trung ương Đoàn phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trong phong trào TDBV ANTQ và phòng, chống tội phạm. Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội xây dựng phong trào TDBV ANTQ. Đồng thời, tập trung công tác giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội.

Biểu dương cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  -0
Giao lưu với những cá nhân có thành tích nổi bật từ phong trào

Góp ý tại hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ: trong tổ chức thực hiện chương trình còn một số hạn chế cần sớm được khắc phục như: Việc phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp chưa thực sự hiệu quả. Các hoạt động tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về quốc phòng, an ninh, kiến thức pháp luật chưa thường xuyên. Một số địa phương có nơi, có lúc chưa thực sự quan tâm đến việc phối hợp giữa lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp về tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết khẳng định: với trách nhiệm của mình, Đoàn Thanh niên tiếp tục xác định cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia giữ gìn ANTT. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức giáo dục, chuyển đổi số mạnh mẽ. Nắm chắc dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho thanh niên. Kiên quyết, kiên trì phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tăng cường thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực. Phát huy yếu tố “tự giáo dục”, nêu cao tinh thần “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”. Kiên trì thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Phát huy các mô hình, hoạt động của thanh niên trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức Đoàn với lực lượng Công an tại các địa phương để phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục, cảm hoá thanh thiếu niên chậm tiến; phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội; tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục, kiên trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục củng cố thế trận lòng dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng Công an và Đoàn Thành niên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ. Tiếp tục tăng cường, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đoàn viên và Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác đãm bảo ANTT. Gắn kết việc thực hiện công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương phát động.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị: Công an các đơn vị, địa phương và Đoàn Thanh niên tiếp tục chủ động phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp xây dựng, phát động phong trào TDBV ANTQ ở địa phương, củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn, cơ sở. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, các loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng. Phối hợp làm tốt công tác trao đổi thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán đoàn viên; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết theo chuyên đề để đánh giá kết quả đạt được, xây dựng phương hướng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân tích cực tham gia bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững an ninh chính trị tạo điều kiện xây dựng, ổn định phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương và trên cả nước.

Biểu dương cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  -0
Biểu dương các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao bằng khen cho 64 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Trước đó và sáng cùng ngày, các đại biểu đã dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trụ sở Công an TP. Cần Thơ.

Tin và ảnh: Vũ Châu
#