An Giang: Điều chỉnh quy hoạch cây trồng, vật nuôi phù hợp 

Xem với cỡ chữ

Họp tổ trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa X, Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Tịnh Biên) đề nghị tỉnh quy hoạch đầu tư mở rộng tuyến Quốc lộ 91, đoạn từ cầu Tha La đến cầu Trà Sư nối với dự án tỉnh 948 (giai đoạn 2) phục vụ phát triển trục du lịch Châu Đốc - Tịnh Biên - Tri Tôn; nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch các nhóm cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng địa phương; đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi, giao thông, kho, bãi chứa hàng hóa, hệ thống logistics phù hợp với từng loại nông sản đã được quy hoạch; rà soát và đánh giá, điều chỉnh đất quy hoạch 3 loại rừng: Sản xuất, đặc dụng, phòng hộ phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cũng như quy hoạch sử dụng đất của tỉnh; quan tâm khung cơ chế, chính sách trực tiếp hỗ trợ phát triển hợp tác xã…

VŨ HÙNG