An Giang chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

Xem với cỡ chữ
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1994 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, trong giai đoạn này tỉnh An Giang sẽ chuyển gần 34.100ha sang trồng rau, màu và cây ăn quả. Trong đó, các nhóm cây ớt, đậu bắp Nhật, đậu nành rau, bắp thu trái non và rau dưa các loại với hơn 7.000ha; nhóm cây màu chủ yếu mè, bắp các loại và nhóm cây có củ, cây cao lương... gần 17.800ha; nhóm cây ăn trái chủ yếu chuối, xoài, mít, nhãn, sầu riêng và cây có múi hơn 14.200ha.

Đến năm 2030, tỉnh thực hiện chuyển đổi các mô hình rau màu, cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên các diện tích có điều kiện hạ tầng thuận lợi cho chuỗi liên kết với doanh nghiệp. Đồng thời, duy trì và khuyến khích các diện tích cây ăn trái có hiệu quả, tiến đến hình thành ít nhất 2 vùng sản xuất chuyên canh cây ăn trái có liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho biết, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa duy trì quỹ đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Cùng đó, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tỉnh sẽ đẩy mạnh hỗ trợ nông dân nguồn giống chất lượng, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm tăng năng suất, giảm giá thành; hỗ trợ thông tin thị trường giúp nông dân định hướng tốt trong việc chuyển đổi; có cơ chế chính sách đặc thù để khuyến khích người sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, trọng tâm là công nghệ sau thu hoạch và chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ sản phẩm rau màu và cây ăn quả. Đồng thời, hình thành các mô hình hợp tác xã kiểu mới với sự tham gia đồng hành của doanh nghiệp tại các địa phương có tiềm năng về liên kết và tiêu thụ sản phẩm để có được sự hỗ trợ về nhân sự, tiềm lực vốn, kỹ thuật sản xuất; thành lập mới các hợp tác xã giúp tạo vùng nguyên liệu ổn định để tổ chức sản xuất theo quy mô và tiêu chuẩn của doanh nghiệp tiêu thụ, hình thành chuỗi giá trị khép kín…

Thanh Sang