AIPA 41 và dấu ấn Việt Nam

Lần đầu tiên Đại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) được tổ chức thành công theo hình thức trực tuyến. Cũng là lần đầu tiên Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA được đưa vào chương trình chính thức của AIPA. Đó chỉ là hai trong nhiều điểm nhấn mang dấu ấn Việt Nam trên cương vị Chủ tịch AIPA 41, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…